Komisja Europejska dała zielone światło dla planowanej przez Polskę pomocy dla dziewięciu projektów gazociągów. Bruksela uznała, że udzielenie takiego wsparcia - w wysokości ponad 750 milionów euro - jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Komisja oceniła, że finansowanie publiczne projektów wspiera realizację celów leżących we wspólnym interesie, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Pięć z tych projektów połączy europejskie źródła zaopatrzenia w gaz z Morza Bałtyckiego, Adriatyckiego i Czarnego z resztą Europy przez Polskę. Tym samym przyczyni się do dywersyfikacji źródeł dostaw. Pozostałe umożliwią zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa dostaw w Polsce poprzez zapewnienie dodatkowej przepustowości istniejącej sieci gazowej.

Realizacja projektów planowana jest na lata 2016-2022.