Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System rozpoczyna prace projektowe połączenia systemów gazowych Polski i Litwy. Projekt wpisuje się w politykę podwyższenia bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Gazociąg Polska-Litwa ma na celu integrację rynków gazowych państw bałtyckich z jednolitym rynkiem gazu Unii Europejskiej.

Po naszej stronie będzie miał długość blisko 360 kilometrów. Oprócz gazociągu powstanie też tłocznia Gustorzyn, a Rembelszczyzna zostanie rozbudowana. Zakłada się, że budowa rozpocznie się w 2017 roku.

Decyzją Komisji Europejskiej z października 2013 roku połączenie międzysystemowe z Litwą otrzymało status projektu o znaczeniu wspólnotowym.
W maju tego roku polski Gaz-System oraz litewski operator systemu przesyłowego, AB Amber Grid, podpisali umowę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci.

Prace przygotowawcze w ramach projektu uzyskały najwyższą możliwą wysokość pomocy finansowej UE dopuszczalną dla prac studialnych, czyli 50 procent. Z całkowitej kwoty, 2,5 mln euro przypadło spółce AB Amber Grid, natomiast 8,1 mln euro zostało przyznane Gaz-System.