W ramach interkonektora, po polskiej stronie projektowany jest gazociąg Rembelszczyzna – granica RP o długości ok. 357 km oraz tłocznia Gustorzyn. Planowana jest również rozbudowa tłoczni Rembelszczyzna.

Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego gazociągu został wybrany w wyniku przetargu. Umowę podpisano ze spółką OTS-IP.

"Opracowanie dokumentacji projektowej, które zakończy się uzyskaniem pozwolenia na budowę, planowane jest w 2017 roku" - poinformował Gaz-System.

W maju 2015 roku Gaz-System i litewski operator systemu przesyłowego AB Amber Grid podpisali umowę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci w sprawie pomocy finansowej UE w zakresie prac przygotowawczych do realizacji gazowego połączenia międzysystemowego Polska - Litwa. Projektowi przyznano wsparcie finansowe UE w kwocie 10,6 mln euro. Z całkowitej kwoty, 2,5 mln euro przypadło spółce AB Amber Grid, natomiast 8,1 mln euro Gaz-Systemowi.