Do kiedy trzeba złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych i jakie formalności trzeba spełnić? Wyjaśniamy, co zrobić, by skorzystać z wyższych progów zamrażających ceny prądu.

Zamrożenie cen prądu: Jakie limity obowiązują?

Ustawa o zamrożeniu cen prądu w 2023 roku wprowadziła limity, które przysługują gospodarstwom domowym. Jest to:

  • do 2 tys. kWh na rok dla wszystkich gospodarstw domowych
  • do 2,6 tys. kWh na rok dla gospodarstw domowych, w których jest jedna lub więcej osób niepełnosprawnych
  • do 3 tys. kWh na rok dla rodzin, które posiadają Kartę Dużej Rodziny i dla rolników.

Zamrożenie cen prądu: Jakie oświadczenie trzeba złożyć?

Osoby, które chcą skorzystać z zamrożenia cen do limitów 2,6 MWh i 3 MWh rocznie muszą złożyć oświadczenia o spełnianiu warunków zawartych w ustawie:

  • rolnicy muszą dołączyć decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok
  • duże rodziny muszą dołączyć skan Karty Dużej Rodziny z widocznym ważnym numerem karty
  • gospodarstwa z osobą/osobami niepełnosprawnymi muszą dołączyć orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Należy pamiętać, że w celu zweryfikowania danych przedsiębiorstwo energetyczne może żądać do przedstawienia do wglądu oryginału tych dokumentów.

Wniosek o zamrożenie cen prądu

Oświadczenie, które należy dołączyć do wniosku, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoby, które chcą skorzystać z limitu 2 tysięcy kWh nie muszą składać takiego oświadczenia.

Wniosek można złożyć:

  • osobiście
  • za pośrednictwem poczty
  • elektronicznie przez ePUAP z wykorzystaniem profilu.

Zamrożenie cen prądu: Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Według zapisu w ustawie art. 9 ust. 9 dokumenty powinny być złożone niezwłocznie do 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie nie będzie możliwości uzyskania wyższego limitu zamrażającego ceny prądu. Wszystkie osoby, które nie złożą dokumentów do końca czerwca, będzie obowiązywał limit 2000 kWh na rok.

Należy pamiętać, że zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych obowiązuje pod warunkiem przestrzegania określonego rocznego limitu zużycia energii. Jeśli zostanie on przekroczony, za prąd będzie trzeba zapłacić według obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa cen lub stawek zawartych w umowie ze sprzedawcą.