Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) pracuje nad projektem ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, który będzie uwzględniał przepisy Umowy Społecznej, poinformował wiceminister w tym resorcie Karol Rabenda.

Projekt ma trafić do wykazu prac legislacyjnych jeszcze w styczniu.

"Aktualnie Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad projektem ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, który będzie uwzględniał przepisy Umowy Społecznej" - napisał Rabenda w odpowiedzi na interpelację poselską.

Projekt ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego

Projektowane przepisy te zakładają m.in.

· urlopy energetyczne - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, wykonującemu prace: o szczególnym charakterze […] lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącym udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej,

· urlopy górnicze - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, wykonującemu: pracę górniczą […] lub prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze […] lub pracę na stanowisku pracy w obszarze 3 / 3 produkcyjnym lub remontowym, biorącym udział w procesie wydobycia węgla brunatnego,

· jednorazowe odprawy pieniężne - przysługujące pracownikom, z którymi rozwiązywana jest umowa o pracę, posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie, a którzy nie mogą skorzystać z prawa do urlopu górniczego lub energetycznego

Urlop górniczy i urlop energetyczny

Zgodnie z projektem, w okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

Wiceminister poinformował, że zgłoszenie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów planowane jest w styczniu 2023 r. Podał także, że wejście w życie systemu osłon socjalnych będzie wymagało notyfikacji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej.

(ISBnews)