Z dodatku węglowego mogą już korzystać miliony gospodarstw w Polsce. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do gminy. Jednak już wkrótce ze wsparcia na zakup opału będą mogły skorzystać także osoby korzystające z innych źródeł ogrzewania.

Dodatek do ogrzewania - czym jest?

W dniu 16 sierpnia 2022 roku Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Polacy ogrzewający swoje domy m.in. gazem LPG, pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku.

Dodatek do ogrzewania – kto może skorzystać?

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek do ogrzewania – ile wyniesie?

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

- 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,

- 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

- 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

- 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o dodatek do ogrzewania a dodatek węglowy

Dodatek w projektowanej ustawie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek lub którym przyznano dodatek węglowy.

Dodatek do ogrzewania – inne szczegóły

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa dodatek przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy. Termin na składanie do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wniosków o wypłatę upływać będzie 30 listopada 2022 roku, podobnie jak w przypadku dodatku węglowego.

Rząd przyjął projekt ustawy 23 września. Teraz czas na dalszy proces legislacyjny. W związku z tym na wrzesień zaplanowano posiedzenie Sejmu.

Dodatek węglowy - wszystko, co musisz wiedzieć

Do tej pory rząd wprowadził jednorazowy dodatek węglowy, który wynosi 3 tys. zł. Wsparcie finansowe wspomoże budżety domowe, dla których głównym źródłem ciepła jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Na wypłatę dodatku rząd przeznaczy ok. 11,5 mld zł. Więcej na temat dodatku węglowego przeczytacie w tym miejscu: Dodatek węglowy: Dla kogo, od kiedy, wniosek, czyli wszystko, co musisz o nim wiedzieć [ZESTAWIENIE]