"Prace nad ustawą posuwają się naprzód. Jesteśmy blisko porozumienia z ministrem środowiska" - powiedział PAP Karpiński.

Uwagi ministra środowiska dotyczyły m.in. proponowanego skrócenia czasu na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związanych z rozpoznawaniem i poszukiwaniem oraz wydobyciem węglowodorów, w tym gazu z łupków. Grabowski mówił w listopadzie PAP, że w sprawie zapisów ustawy jego resort jest "w pewnym sporze" z ministrem skarbu. Od tego czasu oba resorty kontynuują uzgodnienia.

„My chcieliśmy zredukować czas wydawania tej decyzji, minister środowiska uważa, że potrzebna jest trochę dłuższa refleksja niż w naszej propozycji, ale cały czas dużo krótsza niż ma to miejsce dzisiaj" - wyjaśnił minister skarbu.

Karpiński zapewnił, że nawet po uwzględnieniu uwag ministra Grabowskiego, który stoi na straży środowiska, ustawa węglowodorowa przyniesienie ułatwienia inwestorom i skróci czas niezbędny na uruchomienie inwestycji w zakresie poszukiwania, wydobywania oraz transportowania węglowodorów.

"Będzie to na pewno ułatwienie dla inwestorów w sensie czytelności procesu: przewidujemy, że decyzję lokalizującą inwestycję w zakresie wydobywania lub transportowania węglowodorów będzie wydawał jeden organ" - powiedział Karpiński. Dodał, że poszukiwanie gazu łupkowego wymaga dużych nakładów. "Wobec tego trzeba zrobić wszystko, żeby pokazać, że jesteśmy otwarci na inwestorów. Wszelkie bariery, które identyfikujemy, trzeba redukować" - zaznaczył.

Pytany o termin przyjęcia projektu specustawy przez Sejm, odparł, iż chciałby, aby "przeszła ścieżkę legislacyjną do końca pierwszego półrocza 2015 r." "Jestem przekonany, że wkrótce wypracujemy finalne porozumienie co do kształtu ustawy i przeprowadzimy ją przez Sejm jeszcze w tej kadencji" - dodał.

Projekt specustawy MSP opublikowało we wrześniu. Zdaniem resortu wychodzi on naprzeciw potrzebom inwestorów; ma przyspieszyć i ułatwić procedury, którym podlega koncesjonowana działalność poszukiwawcza i wydobywcza, a propozycje wzorowane są na obowiązujących specustawach: drogowej, o inwestycjach w energetyce jądrowej i o gazoporcie. Projektowana ustawa ma pozwolić firmom prowadzić prace związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobyciem oraz transportem węglowodorów (związanym z wydobyciem), na podstawie jednego aktu prawnego. Tworząc ustawę resort miał m.in. na myśli ułatwienia dla inwestorów poszukujących gazu łupkowego w Polsce.

Specustawa ma m.in. skrócić czas oczekiwania na decyzje administracyjne, które inwestor musi uzyskać przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych. Zgodnie z pierwotnym projektem MSP, wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w zakresie objętym ustawą miało zajmować do 45 dni. Teraz, po uwzględnieniu uwag ministra środowiska, ma to zająć 60 dni.