Grupa Unimot, która według opisanych w poniedziałek ustaleń DGP była w ostatnich tygodniach największym nabywcą rosyjskiego gazu płynnego z wykorzystaniem platformy Argus Open Market (AOM), poinformowała wczoraj na wirtualnym spotkaniu z mediami i inwestorami, że prowadzi daleko idące działania na rzecz dywersyfikacji swoich dostaw, przede wszystkim diesla. Unimot, na mocy decyzji realizujących środki zaradcze Komisji Europejskiej w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem, ma przejąć strategiczne aktywa m.in. w logistyce paliw.
Jak poinformował prezes spółki Adam Sikorski, Unimot wynajął m.in. specjalny terminal do odbioru paliw Gulfhavn w Cieśninie Duńskiej, który - od połowy kwietnia począwszy - umożliwi sprawne przechodzenie na alternatywne wobec rosyjskiego kierunki dostaw oleju napędowego. Firma zakontraktowała także pierwszą dostawę diesla z Bliskiego Wschodu. Moce duńskiego terminalu będą udostępniane na zasadach rynkowych także innym polskim importerom paliw.