Zdarza się, że posiadamy nieruchomość, w której nikt nie mieszka, a mimo to wciąż dostajemy rachunki za prąd. W zrozumieniu dlaczego tak się dzieje pomoże zdanie sobie sprawy z tego, co tak naprawdę znajduje się na fakturze za energię.

Zgodnie z wymogami prawa energetycznego konsument energii elektrycznej ponosi opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej (towaru) – innymi słowy ile energii wykorzystamy, za tyle płacimy. Ale to nie wszystko. Zobligowani jesteśmy również do opłat za dystrybucję tej energii oraz innych opłat przewidzianych w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego.

Faktura jedna lub dwie

Konsument posiadający zawartą umowę kompleksową otrzymuje jedną fakturę, na której znajdują się opłaty za sprzedaż oraz opłaty za usługi dystrybucji. W przypadku odrębnych umów sprzedaży i dystrybucji, konsument otrzymuje dwie faktury od dwóch różnych przedsiębiorstw - tzn. oddzielnie za sprzedaż i dystrybucję.

Elementy składowe faktury: stałe i zmienne

Na fakturze za usługi związane z dostarczaniem energii elektrycznej, wystawianej odbiorcom z grup taryfowych G (gospodarstwa domowe), znajdują się opłaty związane ze sprzedażą energii, jak i jej dystrybucją. Opłaty sprzedażowe wynikają z ceny energii elektrycznej

Sprzedawcy przedstawiając ofertę rynkową w swoim cenniku nierzadko ustalają również inne opłaty niezależne od ilości zużytej energii elektrycznej - np. opłatę handlową, stawkę stałą ceny.

Opłaty związane z usługą dystrybucji wynikają m. in. :

- ze składnika zmiennego stawki sieciowej ustalanego w zł/kWh, związanego z kosztami dystrybucji energii elektrycznej. Jest to opłata uzależniona od ilości pobranej energii;
- stawki jakościowej wyrażonej w zł/kWh, związanej z kosztami utrzymania odpowiednich parametrów energii elektrycznej - opłata uzależniona od ilości pobranej energii (element bezpieczeństwa dostarczania);

ęcie>

ęcie>

ęcie>

ęcie>

ęcie>

ęcie>

ęcie>

- kwotę należności ogółem. ęcie>

Źródło: własne, Urząd Regulacji Energetyki