Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki EuRoPol Gaz zaplanowane na 12 listopada br. nie odbyło się z powodu nie przybycia przedstawicieli udziałowca spółki - OAO Gazprom, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). PGNiG zwołało NWZ celem przywrócenia statutowego składu zarządu i reprezentacji spółki po niedawnej rezygnacji prezesa i drugiego wiceprezesa.

"12 listopada 2013 roku nie odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki EuRoPol Gaz SA. Na zgromadzenie stawili się przedstawiciele PGNiG SA i Gas Trading SA. Nie przybyli natomiast przedstawiciele spółki OAO Gazprom" - głosi komunikat.

O odbycie 12 listopada NWZA EuRoPol Gaz spółka PGNiG wystąpiła 8 listopada w trybie nieformalnym w związku z rezygnacjami złożonymi przez prezesa i drugiego wiceprezesa zarządu EuRoPol Gazu, reprezentującymi stronę polską w tej spółce. PGNiG jako akcjonariusz zwołał zgromadzenie w celu przywrócenia statutowego składu zarządu i reprezentacji spółki, podano również.

Udziałowcami spółki EuRoPol Gaz SA są: PGNiG SA (48%), OAO Gazprom ( 48%) i Gas Trading (4%). Zgodnie ze statutem spółki EuRoPol Gaz, PGNiG jest uprawnione do rekomendowania do składu zarządu EuRoPol Gazu, po akceptacji ministra skarbu, dwóch swoich przedstawicieli. Obecnie, po rezygnacji prezesa i drugiego wiceprezesa, polscy akcjonariusze nie mają swoich przedstawicieli.

PGNiG jest obecne na GPW od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą. W swojej spółce zależnej PGNiG Termika produkuje energię elektryczną i ciepło.