Strategia grupy Enea na lata 2014-2020 zakłada znaczące zwiększenie mocy wytwórczych, a także inwestycje w dystrybucję oraz poprawę marż zarówno w obszarze sprzedaży, jak i obrotu hurtowego. Nakłady inwestycyjne przewidywane w strategii mają sięgnąć 20 mld zł, podała spółka w komunikacie.

"Ścieżka wzrostu w rentownych obszarach będzie realizowana poprzez budowę konkurencyjnego portfela wytwórczego. Grupa chce rozwinąć swoje moce o 1 075 MWe w segmencie elektrowni systemowych (zakończenie budowy bloku nr 11 w Kozienicach w 2017 r.), o ok. 500 MWe z odnawialnych źródeł energii oraz o ok. 300 MWe i 1 500 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych" - głosi komunikat.

Według stanu na koniec czerwca br., moc zainstalowana grupy wynosiła 3,17 GW (a po uwzględnieniu nowego bloku w Kozienicach, którego rozruch próbny planowany jest na przełom 2016/2017, ma wzrosnąć do 4,24 GW).

Spółka podkreśla, że wybór paliwa dla jednostek kogeneracyjnych będzie pochodną analizy atrakcyjności ekonomicznej poszczególnych przedsięwzięć.

"Enea chce także inwestować w dystrybucję oraz zwiększyć marże zarówno w obszarze sprzedaży jak i obrotu hurtowego" - czytamy dalej w komunikacie.

Plan Enei zakłada koncentrację działalności na rynku elektroenergetycznym i rozwój we wszystkich ogniwach energetycznego łańcucha wartości, wspierany poprzez akwizycje rynkowe.

"Realizacja zaplanowanych inwestycji w latach 2014-2020 wymaga poniesienia łącznych nakładów w wysokości 20 mld zł. Zostaną one pokryte ze środków własnych oraz pozyskanego finansowania dłużnego" - konkluduje spółka.

Grupa Enea prawie 2,4 miliona klientów i 12,5% udziału w sprzedaży na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce. Jej sieć dystrybucyjna pokrywa 1/5 powierzchni kraju, a prawie 8% energii wytwarzanej w Polsce pochodzi z elektrowni Grupy.

W obrębie Grupy Kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2012 r. spółka odnotowała ok. 10,3 mld zł skonsolidowanych przychodów.