Monitoring Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wykazał, że do końca maja br. ponad 181,6 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii, podał URE w komunikacie. To liczba odbiorców, którzy skorzystali z prawa dokonania wyboru dostawcy energii w ramach zasady TPA (Third-party Access).

"Na koniec maja 2013 r. liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wyniosła 82303, a więc zwiększyła się od końca XII 2012 r. o 16 976, co stanowi wzrost o 26%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec maja 2013 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 99338, a więc w analogicznym okresie zwiększyła się o 22868, wzrosła o 29,9%" - głosi komunikat.

W maju 2013 r. wśród operatorów systemu dystrybucyjnego największą liczbę odbiorców TPA odnotowała spółka Tauron Dystrybucja (54.816). Na kolejnych pozycjach uplasowały się: PGE Dystrybucja (41.684) i Energa - Operator (40.775), podano również.

W sumie w okresie styczeń-maj 2013 operatorzy dostarczyli 17 421 242 MWh do odbiorców TPA. Najwięcej Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator.

Natomiat największy wzrost liczby odbiorców TPA między grudniem 2012 a majem 2013 zanotował Tauron Dystrybucja - o 18 920 odbiorców czyli o prawie 53%, wynika również z danych URE.