W 2012 r. zużycie krajowe gazu ziemnego wyniosło 15,8 mld m3. W tym okresie wydobycie krajowe w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy osiągnęło 4,4 mld m3, podano także.

Techniczne możliwości transportu gazu ziemnego do Polski wzrosły o blisko 3,3 mld m3 od 2011 r., co stanowi 30% dotychczasowego importu gazu do naszego kraju, podało Ministerstwo Gospodarki w komunikacie.

"Zwiększenie możliwości transportu gazu do Polski to efekt nowych inwestycji takich jak rozbudowa połączenia w Lasowie (wzrost do 1,5 m3 rocznie) oraz Cieszynie (0,5 mld m3 rocznie). Ponadto uruchomiona została usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim (2,3 mld m3 rocznie)" - głosi komunikat.

Gaz ziemny do Polski trafia z Rosji, Azerbejdżanu i krajów Azji Środkowej (9 mld m3). W ramach umów rynku unijnego surowiec ten trafia do nas z Niemiec (1,7 mld m3) i Republiki Czeskiej (555,7 mln m3).

Łączna pojemność czynna magazynów gazu ziemnego wysokometanowego w 2012 r. to ok. 1 822 mln m3, z czego 883,7 mln m3 stanowiły zapasy obowiązkowe, wynika z danych przedstawionych przez resort.

"Obecnie trwają także prace poszukiwawczo-badawcze gazu ziemnego w formacjach łupkowych, na które do 1 stycznia 2013 r. Minister Środowiska wydał już 113 koncesji (stan na 1.01.2013 r.). Trzydzieści z nich otrzymały polskie firmy. Gaz łupkowy na terenie Polski poszukiwany jest przez 19 spółek. Do tej pory wykonano 39 odwiertów rozpoznawczych. Do roku 2021 planowane jest natomiast wykonanie 309 otworów poszukiwawczych" - czytamy dalej.

Ministerstwo podkreśla, że przygotowało również nowe rozwiązania legislacyjne, które porządkują rynek gazu w Polsce i dostosują nasze przepisy do prawa unijnego. "Projekt ustawy prawo gazowe, będący częścią tzw. Trójpaku energetycznego, jest obecnie na etapie prac rządowych. Trafił do Komitetu Rady Ministrów" - informuje resort.

Ponadto Polska wdrożyła dwa modele funkcjonowania operatora systemu przesyłowego przewidziane dyrektywą 2009/73/WE. Pierwszy dotyczy pełnego wydzielenia własnościowego operatora systemu przesyłowego działającego na swojej sieci (tzw. model wydzielenia właścicielskiego). Drugi, tzw. model ISO, zakłada powierzenie obowiązków operatora systemu przesyłowego na podstawie umowy innemu podmiotowi.