Po 54 dniach Orlen zakończył odwiert w poszukiwaniu gazu łupkowego w miejscowości Nowy Stręczyn na Lubelszczyźnie (gmina Cyców, w powiecie Łęczyńskim). Głębokość odwiertu osiągnęła 3,5 km poinformował koncern.

Wykonanie otworu badawczego Stręczyn-OU1 rozpoczęło się pod koniec lutego. Jego celem było pobranie próbek rdzenia skalnego do badań służących uszczegółowieniu budowy poszczególnych warstw skalnych, weryfikacji historii basenowej, a co za tym idzie również określeniu celowości dalszych poszukiwań w tym rejonie.

Analizy wybranych próbek skał będą stanowiły podstawę do planowania wierceń kierunkowych i późniejszego ich szczelinowania. Z tego względu jest to jeden z najistotniejszych etapów poszukiwań.

Stręczyn-OU 1 to już trzeci odwiert wykonany na obszarze koncesji „Wierzbica”, na której jeszcze w I połowie bieżącego roku zaplanowano zabieg szczelinowania hydraulicznego w otworze Syczyn-OU2K.

Prace wiertnicze w miejscowości Nowy Stręczyn, mimo chwilami niekorzystnych warunków atmosferycznych, z jakimi mieliśmy do czynienia na początku roku, przebiegły bez zarzutu i zostały zrealizowane zgodnie z planem mówi Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

Zwiększyliśmy nieco pierwotnie zakładaną głębokość otworu z uwagi na obiecujące cechy formacji skalnej którą zastaliśmy na głębokości 3400-3500m.
W warunkach laboratoryjnych łupki poddane zostaną teraz rozmaitym testom, powtarzanym niejednokrotnie, z uwagi na ilość analizowanego materiału, nawet kilka tysięcy razy.

Mamy nadzieję, że wnioski z analizy laboratoryjnej potwierdzą dotychczasowe obserwacje i pozwolą nam na kontynuację poszukiwań gazu ziemnego w tej lokalizacji. Dalsze decyzje będziemy mogli podjąć na jesieni. – podsumował Prugar.

Urządzenie wiertnicze, z udziałem którego zrealizowano wiercenie w Nowym Stręczynie, zostanie przewiezione na teren sąsiedniej koncesji „Lubartów”, gdzie już za kilka tygodni powinny rozpocząć się prace wiertnicze.

Do tej pory PKN Orlen zrealizował łącznie sześć odwiertów poszukiwawczych – cztery pionowe i dwa horyzontalne. W pierwszej połowie 2013 roku koncern planuje wykonanie kolejnych odwiertów oraz przeprowadzenie dwóch zabiegów szczelinowania hydraulicznego na poziomych odcinkach otworów Syczyn-OU2K oraz Berejów-OU2K, położonych na terenie województwa lubelskiego.

Orlen Upstream posiada 9 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce.