Takie są wyniki Eurobarometru, badania opinii publicznej w krajach członkowskich. Polska jest jedynym państwem pozytywnie nastawionym do łupków - niemal połowa nie dostrzega zagrożeń, średnia unijna to 20 procent. Najmniej Polaków z całej Unii, bo tylko 46 procent deklarowało, że byłoby zaniepokojonych, gdyby w sąsiedztwie zdecydowano się na wydobycie gazu łupkowego. 

Tymczasem o zaniepokojeniu mówi aż trzy czwarte Europejczyków. Najbardziej wrogo nastawieni do łupków są Francuzi - 89 procent, a następnie Niemcy, Irlandczycy, Luksemburczycy oraz Austriacy. Najwięcej niezdecydowanych i bez wyrobionego zdania jest na Węgrzech, w Estonii i na Malcie.