Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zakończyło pierwszy etap prac związany ze szczelinowaniem hydraulicznym odwiertu Lubocino-2H na koncesji Wejherowo, podała spółka w komunikacie. Obecnie przystępuje do kolejnego etapu prac czyli wywołania odwiertu i pomiaru produkcji węglowodorów.

"Zdaniem specjalistów PGNiG, zajmujących się poszukiwaniem gazu z łupków zakładany cel szczelinowania na Lubocinie 2H został osiągnięty, mimo, że prowadzone zabiegi nie na wszystkich etapach przebiegały zgodnie z pierwotnie przyjętymi założeniami. Było to związane między innymi z warunkami geologicznymi, różniącymi się znacznie od tych, które występują w USA" - czytamy w komunikacie.

PGNiG przystępuje obecnie do II etapu prac, których celem jest wywołanie przypływu gazu oraz pomiar produkcji. Prace w zależności od wielkości przypływu potrwają nawet kilka tygodni, czytamy dalej.

"Koncesja Wejherowo jest uważana za jedną z najbardziej perspektywicznych. W 2011 roku PGNiG wykonała odwiert pionowy Lubocino 1, a przeprowadzone zabiegi szczelinowania zakończyły się uzyskaniem przypływu gazu" - podsumowano w komunikacie.

Państwowy Instytut Geologiczny podał wiosną 2012 r., że najbardziej prawdopodobny przedział zasobów gazu ziemnego z łupków wynosi 345-768 mld m3. W kwietniu ub.r. amerykańska agencja Energy Information Administration (EIA) szacowała, że wydobywalne zasoby gazu łupkowego w Polsce wynoszą 187 bilionów stóp sześciennych (tj. ok. 5,3 biliona m3).

PGNiG jest obecne na GPW od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą. W swojej spółce zależnej PGNiG Termika produkuje energię elektryczną i ciepło.