Według raportu przygotowanego przez firmę Wood Mackenzie, potencjalne wydobycie gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii stoi pod dużym znakiem zapytania. Przyczyną mają być wysokie koszty wydobycia, które mogą istotnie przekraczać rynkową cenę gazu.

Według wyliczeń Wood Mackenzie wydobycie gazu ze złóż łupkowych w Wielkiej Brytanii będzie opłacalne pod warunkiem, że ceny gazu na lokalnym rynku przekroczą 9 dolarów za tysiąc stóp sześciennych.

"Ostatnie zapowiedzi zachęt fiskalnych dla firm chcących wydobywać gaz łupkowy mają się przyczynić do wznowienia poszukiwań na terenie Wielkiej Brytanii. Ostatecznie to wydajność odwiertów zdecyduje jednak o opłacalności wydobycia gazu łupkowego" - uważa jeden z autorów raportu, analityk Wood Mackenzie, Niall Rowantree. "Potrzeba jednak wielu odwiertów, szczelinowań i testów, by móc oszacować potencjał zasobów wydobywalnych gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii" - dodał.

Wood Mackenzie szacuje również, że między 2020 a 2025 rokiem Wielka Brytania importować będzie od 50 do 75 mld m sześc. gazu rocznie, co stanowić będzie 60-85 proc. krajowego zapotrzebowania na gaz. "Wypełnienie tak dużej luki gazem z łupków w tym horyzoncie czasowym wymagałoby wykonania kilku tysięcy odwiertów i to pod warunkiem, że potwierdzi się wysoki potencjał brytyjskich złóż" - twierdzi Niall Rowantree.

Jego zdaniem, wydobycie gazu łupkowego nie będzie istotnym czynnikiem na brytyjskim rynku gazu przynajmniej do 2025 roku. Aby mogło to się zmienić w późniejszym okresie, konieczne jest pokonanie kilku istotnych barier, takich jak kwestia społecznego odbioru wydobycia gazu łupkowego czy zaangażowanie w poszukiwania jak najszerszego spektrum podmiotów gospodarczych.

Kluczowym wyzwaniem pozostaje jednak maksymalne uproszczenie procedur pozyskiwania pozwoleń na poszukiwanie i wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych. "W USA problem ten nie był tak istotny, ze względu na prywatną własność podziemnych bogactw mineralnych. W Wielkiej Brytanii, gdzie właścicielem złóż jest rząd, problemem może być odpowiednie tempo wydawania niezbędnych pozwoleń przez poszczególne organy rządowe i samorządowe" - czytamy w raporcie.