PKN Orlen nadal rozmawia o pozyskaniu partnerów zagranicznych do poszukiwań i wydobycia gazu z łupków, ale założone w strategii do 2017 roku wydatki na ten cel w wysokości 2,4 mld zł jest w stanie sfinansować samodzielnie - poinformował prezes Jacek Krawiec.

Na koniec 2017 roku PKN Orlen chce mieć wykonanych 57 odwiertów, w tym 41 na koncesjach niekonwencjonalnych.

"Nasze wydatki na wydobycie gazu z łupków w wysokości 2,4 mld zł jesteśmy w stanie sfinansować samodzielnie, z przepływów operacyjnych, plus ewentualnie ze źródeł zewnętrznych, gdyby była taka potrzeba" - powiedział Krawiec podczas piątkowej konferencji prasowej.

Firma szuka partnerów zagranicznych

Prezes PKN Orlen dodał, że spółka nadal prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania partnerów zagranicznych do projektu wydobycia gazu z łupków. "Rozmawiamy w sprawie aliansów strategicznych, ale bez przedstawienia oficjalnych ram prawnych i podatkowych inwestorzy są ostrożni w podejmowaniu działań na polskim rynku. Jeśli pozyskamy partnerów, to wtedy nasz udział w zaplanowanych inwestycjach by się obniżył" - powiedział Krawiec.

Na koniec 2017 roku PKN Orlen chce mieć 57 odwiertów, z czego 41 na koncesjach niekonwencjonalnych. "Zakładamy, że na koniec 2017 r. będzie siedem odwiertów produkcyjnych" - powiedział wiceprezes płockiego koncernu Sławomir Jędrzejczyk.

PKN Orlen podał w piątkowym komunikacie, że konsumpcja gazu per capita jest w Polsce ponad dwukrotnie niższa, niż średnia w Unii Europejskiej. "Obecność niekonwencjonalnych źródeł gazu w Polsce tworzy potencjał do wyrównania tej luki dzięki własnemu wydobyciu, bez zwiększania importu błękitnego paliwa" - ocenili przedstawiciele koncernu.

PKN Orlen zapowiedział, iż w ciągu nadchodzących lat może zainwestować w poszukiwania i wydobycie gazu oraz ropy do 5,1 mld zł. W ramach puli podstawowej w wysokości 2,4 mld zł płocki koncern planuje m.in. wykonanie co najmniej 50 odwiertów na posiadanych koncesjach, w tym odwiertów produkcyjnych na koncesji Lublin Shale.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, spółka przewiduje zabezpieczenie dodatkowych środków na segment wydobycia w wysokości 2,7 mld zł, które w zależności od wyników prac mogą zostać przeznaczone m.in. na kolejne odwierty, a także na nabycie dodatkowych koncesji łupkowych w Polsce.

Pierwsze wydobycie w 2016 r

Według płockiego koncernu, przyjęte tempo inwestycji w zakresie gazu łupkowego w Polsce umożliwi rozpoczęcie produkcji i wypracowanie zysku operacyjnego już w horyzoncie planu średnioterminowego, czyli w 2016 r.

PKN Orlen posiada obecnie 8 licencji poszukiwawczych na gaz łupkowy w ramach trzech projektów: Lublin Shale (Lublin, Garwolin, Lubartów, Wierzbica, Bełżyce), Hrubieszów Shale (Hrubieszów) oraz Mid-Poland (Sieradz, Łódź).