Angażujemy się w poszukiwania ropy naftowej i gazu. Priorytetem jest wydobycie gazu łupkowego w Polsce. To ma być koncern multienergetyczny – mówi Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen.

Orlen inwestuje w kolejne elektrownie.

Już cztery lata temu postanowiliśmy zmienić Orlen z firmy rafineryjnej, która przetwarza surowce czy ropę naftową, w koncern multienergetyczny z własnymi zasobami ropy, gazu, wytwarzający także energię elektryczną. To po to, by nasz biznes był bardziej stabilny. Podstawową działalnością Orlenu pozostają petrochemia i rafineria, a nadwyżki będziemy lokować w segmencie wydobywczym i wytwórstwie energii elektrycznej.