Połowę – tyle z zaplanowanego wydobycia węgla na ten rok zrealizuje kopalnia katowickiego koncernu.
Kopalnia Brzeszcze, która trafiła do Tauronu z końcem 2015 r. (zakład znajduje się w rodzinnej miejscowości byłej premier Beaty Szydło), wydobyła w pierwszym półroczu ok. 0,5 mln ton węgla. W całym 2018 r. było to 1,2 mln ton. Biznesplan zakładał, że zarówno w 2018, jak i 2019 r. produkcja będzie na poziomie 1,8 mln ton. Inne założenie mówiło, że kopalnia już w 2016 r. osiągnie wynik „zero plus”.
– Przez ciągłe straty wyniki Brzeszcz nie są osobno publikowane. Przy tak niskiej produkcji strata operacyjna wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych. Do tego trzeba doliczyć roboty przygotowawcze, więc średniomiesięcznie do kopalni trzeba dokładać 10 mln zł – mówi nam osoba zbliżona do spółki.
Od momentu przejęcia zakładu, którego pozbyła się ówczesna Kompania Węglowa, przekazując go do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, do końca I półrocza br. Tauron zainwestował tam ok. 260 mln zł. Do tego doliczyć trzeba 130 mln zł zwrotu pomocy publicznej.
– Tauron oddał ją, nie czekając na decyzję Brukseli. A można było tego uniknąć, zakładając choćby spółkę celową z Synthosem Michała Sołowowa, który był tym zainteresowany – tłumaczą rozmówcy.
Z naszych informacji wynika, że Tauron sondował na rynku sprzedaż kopalni Brzeszcze, ale nikt nie był zainteresowany. To dlatego zdecydował, że podejmie próbę sprzedaży innego zakładu – Janiny. DGP jako pierwszy informował niedawno, że jej przejęciem zainteresowana jest PG Silesia, kopalnia w Czechowicach-Dziedzicach, która należy do czeskiego EPH (firma sprawy nie komentuje).
– W Tauronie Wydobycie prowadzony jest przegląd stanu bieżącego i planów techniczno-ekonomicznych. Działania te mają na celu przyspieszenie procesów inwestycyjnych, uruchomienie wysokowydajnych ścian wydobywczych i stabilizację wydobycia – mówi Łukasz Ciuba z zespołu komunikacji katowickiego koncernu.
Spółka w segmencie wydobycie utworzyła w pierwszym półroczu odpisy z tytułu utraty wartości na 269 mln zł.
Łączna wartość programu inwestycyjnego w Tauronie Wydobycie na lata 2016–2020 wynosi 1,3 mld zł.