Dziś kończą się międzyresortowe uzgodnienia rozporządzenia ministra energii w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.
Minister proponuje, by część dochodu ze sprzedaży niewykorzystanych pozwoleń na emisję przeznaczyć na instalacje OZE (także prosumenckie), inwestycje w kogenerację (współwytwarzanie prądu i ciepła) i magazyny energii, modernizację sieci dystrybucyjnej oraz dostosowanie elektrowni konwencjonalnych do unijnych standardów technologicznych BAT.
Resort poinformował DGP, że zakładane dofinansowanie tych inwestycji to 1 mld zł. Źródłem dofinansowania będzie 20 proc. dochodu ze sprzedaży niewykorzystanych pozwoleń na emisję CO2, którymi zasilony zostanie krajowy system. Tak zwane subkonto rachunku klimatycznego w ramach systemu zielonych inwestycji prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ministerstwo wyjaśniło, że w obecnym okresie funkcjonowania unijnego systemu handlu emisjami (2013–2020), w zamian za przeprowadzenie inwestycji w ramach krajowego planu inwestycyjnego (KPI), uprawnione państwa członkowskie, w tym Polska, mogły przydzielać przedsiębiorstwom energetycznym uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych.
„Ze względu na relatywnie niskie ceny uprawnień w latach 2013–2018 oraz wysoką zmienność sytuacji rynkowej nie wszystkie inwestycje wpisane na listę KPI zostały zrealizowane. Pozostała więc pewna pula nieprzydzielonych uprawnień. W związku z tym podjęto decyzję o sprzedaży niewykorzystanych (nieprzydzielonych) uprawnień na giełdzie, w liczbie 55,8 mln EUA” – czytamy w odpowiedzi resortu. EUA to uprawnienia do emisji wydawane operatorom instalacji stacjonarnych, w przeciwieństwie do EUAA dla samolotów.
Przewidziane w rozporządzeniu ministra energii inwestycje mają pomóc spełnić Polsce unijne cele, m.in. 15-proc. cel udziału energii z odnawialnych źródeł w całkowitym zużyciu energii końcowej, a także w zakresie redukcji emisji CO2. W 2030 r., według Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto ma wynieść 21 proc.
Zasilenie systemu zielonych inwestycji 20 proc. dochodów z niewykorzystanych uprawnień do emisji CO2 wynika z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538 ze zm.). Zgodnie z nią wszystkie pozostałe środki ze sprzedaży niewykorzystanych uprawnień (80 proc.) trafiają do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Ten celowy fundusz zajmie się w wypłatą rekompensat m.in. spółkom energetycznym za zamrożenie tegorocznych cen energii.