Ministerstwo Energii przypomina we wtorek na Twitterze, że wtorek to ostatni dzień składania oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Złożenie oświadczenia do przedsiębiorstwa obrotu, z którym odbiorca ma umowę, umożliwi rozliczanie według cen prądu stosowanych 30 czerwca 2018 r.
Reklama

Resort przypomina, że mikro i małe przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych (w tym samorządy) i szpitale niekorzystające z taryfy grupy G muszą złożyć do przedsiębiorstwa obrotu oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik di tzw. ustawy ws. cen prądu.

Biura Obsługi Klienta Enei i PGE Obrót będą we wtorek czynne dłużej, bo do godziny 20:00.

PGE Obrót przypomina, że w przypadku wysłania oświadczenia drogą pocztową, liczy się data nadania, a wysyłając oświadczenie mailem, trzeba pamiętać o podpisie kwalifikowanym.

Po tym, jak Sejm znowelizował ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, do 13 sierpnia wydłużono termin składania oświadczeń, aby korzystać z niższych cen prądu, takich, które były stosowane 30 czerwca 2018 r.