Samorządy i przedsiębiorcy zyskają nowe narzędzia do walki ze smogiem. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozszerza ofertę wsparcia finansowego o dwa nowe programy, których budżety opiewają łącznie na ponad 4,5 mld zł. Nabory w programach „Energia plus” oraz „Ciepłownictwo powiatowe” ruszą już 1 marca i potrwają do 20 grudnia br.
Programy te pozwalają na dofinansowanie inwestycji przyczyniających się do ograniczenia szkodliwych emisji (nie tylko związanych ze spalaniem paliw, ale też wynikających z działalności przemysłowej), działań termomodernizacyjnych, a także instalacji nowych ekologicznych i odnawialnych źródeł ciepła.
Pierwszy instrument „Energia plus” jest skrojony pod przedsiębiorców. Pozwoli im skorzystać z preferencyjnych pożyczek, z których będzie można sfinansować m.in. poprawę efektywności energetycznej oraz rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej. Część wypłaconych dofinansowań będzie można umorzyć, co w praktyce oznacza jeszcze większą preferencję.
Reklama
Drugi program ma charakter pilotażowy. Skorzysta z niego co najmniej 130 przedsiębiorstw ciepłowniczych, w których minimum 70 proc. udziałów ma samorząd. Jak przekonuje wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, właśnie te spółki zmagają się z największymi wyzwaniami inwestycyjnymi, które wynikają m.in. z zaostrzających się norm emisji, rosnących wymagań UE i systemowego niedofinansowania od wielu lat.
Samorządy mogą liczyć nie tylko na preferencyjne pożyczki, ale też na dotacje do 30 proc. kosztów kwalifikowanych. Natomiast w przypadku pozostałych 70 proc. będzie możliwy nawet 20-letni termin spłaty.
– W takiej perspektywie czasowej wydatki na inwestycje nie będą miały przełożenia na kondycję finansową spółek – przekonuje Michalski.
20 mln zł ma wynieść dofinansowanie NFOŚiGW do jednej inwestycji ciepłowniczej