Rosnące ceny energii skłaniają kolejne już samorządy do inicjowania międzygminnej – lub opartej na lokalnych spółkach komunalnych – współpracy w celu zbiorczych zakupów mediów i oszczędności.
Taki cel przyświeca m.in. stolicy Wielkopolski, która wkrótce powoła do życia Poznański Klaster Energii. List intencyjny w tej sprawie podpisały tamtejszy urząd miasta, siedem spółek komunalnych, politechnika i dwie prywatne firmy (bio gazownia i spalarnia odpadów).
To kolejna już samorządowa inicjatywa, która ma zagwarantować większą autonomię lokalnym jednostkom. W przypadku Poznania miejscy producenci energii (jak np. ciepłownia czy spalarnia odpadów) będą mogli sprzedawać ją bez pośredników instytucjom, które ją wykorzystują. – Chcemy, by budowana właśnie linia tramwajowa na Naramowice była zasilana z energii pochodzącej ze spalarni odpadów – mówi Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta Poznania.