statystyki

Wszystko, co musisz wiedzieć planując inwestycję w farmę fotowoltaiczną

autor: Dominik Sołtysiak30.10.2018, 09:00; Aktualizacja: 30.10.2018, 09:28
panele solarne-słoneczne-fotowoltaika

Zasadą jest, że jedna umowa przyłączeniowa dotyczy jednej instalacji fotowoltaicznej i dla tej instalacji wytwórca przystępuje do procedury aukcyjnej.źródło: ShutterStock

Liczba instalacji fotowoltaicznych w Polsce rośnie. Ich moc, jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, w końcu czerwca 2018 r. wynosiła 126 MW, co oznacza, że w porównaniu do grudnia ub.r. wzrosła o 16 proc. Tymczasem przedstawiciele branży i rządu zgodnie twierdzą, że tego typu instalacji będzie coraz więcej. Podmiotom decydującym się na inwestowanie w tego typu źródła energii sprzyjają bowiem obecne regulacje, przede wszystkim ustawa z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1976), która stworzyła ramy wsparcia w systemie aukcyjnym dla instalacji fotowoltaicznych, w tym dla nowych inwestycji. Takie aukcje mają odbyć się już w listopadzie. Co więcej, Ministerstwo Energii już zapowiada, że przyszłoroczne aukcje OZE w większym stopniu adresowane będą do branży fotowoltaicznej. Resort niedawno zadeklarował, że chciałby, aby w 2020 r. zainstalowane moce w tym sektorze przekroczyły moc 2 GW. Dzisiaj odpowiadamy na pytania, które najczęściej zadają przedsiębiorcy planujący inwestycje w elektrownie słoneczne.

na czym polega wsparcie wytwórców oze w systemie aukcyjnym?

System aukcyjny jest wyłączną formą wsparcia dla nowo realizowanych instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych. System wsparcia oparty jest na tzw. kontraktach różnicowych. Ich nazwa bierze się stąd, że wytwórcy energii po wygraniu aukcji mają prawo do uzyskiwania wsparcia w wysokości różnicy pomiędzy zakontraktowaną w drodze aukcji ceną energii a średnią ceną rynkową energii. Podmioty dopuszczane do aukcji składają oferty sprzedaży energii za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej (IPA). W ofercie wytwórca wskazuje cenę sprzedaży energii oraz ilość energii, jaką ma zamiar wytworzyć w danej instalacji przez okres wsparcia. Aukcję wygrywają oferty z najniższą ceną, aż do momentu wyczerpania wolumenu energii przeznaczonego do aukcji. Wsparcie jest udzielane wytwórcom, którzy wygrali aukcję, na maksymalny okres 15 lat, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r. Przy czym wygrywający zobowiązany jest do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej z instalacji w ciągu 18 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji. Wątpliwości budziło, jak należy rozumieć rozpoczęcie sprzedaży. Jak wyjaśniono w informacji prezesa URE nr 81/2018 z 15 października 2018 r., do wywiązania się z powyższego obowiązku nie wystarcza samo wyprowadzenie energii do sieci. Otóż wytwórca jest zobowiązany do dokonania pierwszej sprzedaży. A to w praktyce może nastąpić dopiero po zakończeniu okresu rozruchów technologicznych – ten zwykle trwa około sześciu miesięcy. W przypadku niedotrzymania terminu sprzedaży energii do sieci po raz pierwszy wytwórca może ponownie przystąpić do aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej dopiero po upływie trzech lat, licząc od dnia upływu 18-miesięcznego terminu.

jakie warunki należy spełnić w celu przystąpienia do aukcji?

Wytwórca energii z OZE, który zamierza przystąpić do aukcji, podlega procedurze oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji. Ocenę tę przeprowadza prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze postępowania administracyjnego, które powinno zostać zakończone w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Potwierdzeniem przejścia procedury prekwalifikacyjnej jest zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji. Jest ono ważne przez okres 12 miesięcy. W celu skutecznego przejścia prekwalifikacji wytwórca powinien dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której ma być zlokalizowana instalacja fotowoltaiczna, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewidującym lokalizację instalacji fotowoltaicznej lub – w przypadku jego braku – indywidualną decyzją pozwalającą wytwórcy na realizację inwestycji, a ponadto decyzją o pozwoleniu na budowę oraz umową przyłączeniową z zakładem energetycznym. Wszystkie te decyzje powinny być ostateczne i prawomocne, co oznacza, że w stosunku do nich nie powinny toczyć się żadne postępowania odwoławcze przed organem administracyjnym ani przed sądem administracyjnym. Wytwórca przedkłada także prezesowi URE harmonogram rzeczowy i finansowy inwestycji, określający źródła i zasady jej finansowania. Kolejnym warunkiem udziału w aukcji jest obowiązek ustanowienia gwarancji bankowej lub wpłaty kaucji w wysokości 60 tys. zł za każdy 1 MW mocy zainstalowanej w przypadku nowych instalacji oraz 30 tys. zł za każdy 1 MW mocy zainstalowanej w przypadku instalacji istniejących. Kaucja jest wnoszona na rachunek bankowy wskazany przez prezesa URE lub w formie gwarancji bankowej. Zwracana jest w przypadku przegranej w aukcji OZE, zaś w przypadku wygranej – jest zwracana dopiero po wytworzeniu energii elektrycznej w instalacji OZE (jeżeli takie wytworzenie nastąpiło w terminie przewidzianym ustawą), ponadto także na wniosek wytwórcy – np. w przypadkach wycofania się z udziału w aukcji.


Pozostało jeszcze 88% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie