Na tegorocznej aukcji OZE małe i średnie przedsiębiorstwa mają otrzymać ponad 3 mld zł pomocy publicznej za 15 mln MWh energii. Rząd chce im ułatwić składanie ofert do Urzędu Regulacji Energetyki
Gdyby nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii weszła w życie w lipcu, jeszcze w tym roku wytwórcy mogliby złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oferty sprzedaży energii elektrycznej ze swoich instalacji OZE. Na razie projekt ustawy został przyjęty przez rząd.

Księga Podatkowa Przedsiębiorcy. Zmiany w 2019 r. >>>>