Monitoring Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wykazał, że do końca marca 2018 r. zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dokonało 563 tys. gospodarstw domowych i 194,8 tys. innych podmiotów, podał URE

"Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec marca 2018 r. wyniosła 194 819, a więc zwiększyła się od końca 2017 r. o 6 588, co stanowi wzrost o 3,5%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec marca 2018 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 563 026, a więc zwiększyła się od końca 2017 r. o 16 159, co stanowi wzrost o 3%" - czytamy w komunikacie.

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w lutym 2018 r. wyniosła 529, natomiast w marcu 2018 r. liczba zmian sprzedawcy wyniosła 558. Natomiast w grupie taryfowej G w lutym 2018 r. przeprowadzono 5 230 zmian sprzedawcy, a w marcu 2018 r. liczba ta wyniosła 4 748 zmian.W sumie w okresie styczeń-marzec 2018 r. operatorzy dostarczyli 19,03 mln MWh energii do odbiorców TPA. Najwięcej dostarczyły PGE Dystrybucja, Energa-Operator, Tauron Dystrybucja i Enea-Operator, wynika z danych URE.