W lutym br. cena węgla dostarczanego do energetyki była o 0,6 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej, natomiast cena węgla dla ciepłownictwa wzrosła o 3,5 proc. - wskazują indeksy cenowe dla węgla kamiennego, publikowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP).

Katowicki oddział ARP, monitorujący sytuację w górnictwie węgla kamiennego, podał we wtorek wartości, jakie osiągnęły w lutym tego roku dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). ARP oblicza miesięczne indeksy wspólnie z Towarową Giełdą Energii.

"Mimo spadkowych tendencji cen węgla na światowych rynkach, nadchodząca wiosna i coraz wyższe temperatury powietrza nie wpływają negatywnie na notowania krajowych indeksów. Ceny węgla, zarówno dla elektrowni zawodowych i przemysłowych, jak i dla rynku ciepła, w lutym 2018 r. wzrosły już po raz szósty z rzędu" - podała we wtorek ARP, publikująca wartości miesięcznych indeksów w portalu Polski Rynek Węgla.

W lutym zarówno indeks PSCMI1 dla energetyki zawodowej, jak i indeks PSCMI2 dla ciepłowni, pobiły swoje wartości z poprzedniego miesiąca.

W lutym wartość indeksu dla rynku energii elektrycznej wyniosła 228,22 zł za tonę (wobec 226,76 zł za tonę w styczniu i 212,66 zł w grudniu), a w przeliczeniu na jeden gigadżul uzyskanej z węgla energii indeks - po raz drugi od grudnia 2015 roku - osiągnął wartość powyżej 10 zł za gigadżul. W lutym było to dokładnie 10,48 zł za gigadżul, wobec 10,41 zł w styczniu i 9,64 zł za gigadżul w grudniu 2017 r.

"W porównaniu z lutym 2017 r. obecny wynik jest lepszy już prawie o 15 proc." - wskazują eksperci ARP. Od maja 2017 r. indeks węgla dla energetyki nieprzerwanie utrzymuje wartość powyżej 200 zł za tonę, a od początku 2018 r. nie schodzi poniżej 220 zł za tonę.

W segmencie ciepłowniczym wartość indeksu PSCMI2 dla ciepłowni i pozostałych odbiorców krajowych zwiększyła się w lutym, w stosunku do stycznia, o 3,5 proc., osiągając wartość 299,16 za tonę (wobec 289,04 zł za tonę w styczniu i 273,82 zł za tonę w grudniu). Oznacza to 12,40 zł za gigadżul uzyskanej z węgla energii, wobec 12,04 zł w styczniu br. i 11,31 zł za gigadżul w grudniu ub. roku.

"Wskaźnik konsekwentnie dążył w lutym br. do pobicia bariery 300 zł za tonę - cen notowanych ostatnio w 2013 r., kiedy wielkość średnioroczna wyniosła 305,99 zł za tonę. Rok temu, w lutym 2017 r., indeks wynosił 227,47 zł za tonę, czyli obecnie poprawił swój wynik o 31,5 proc." - wynika z danych Agencji.

Indeksy tworzone wspólnie przez ARP i TGE bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Analiza indeksów w ciągu ostatnich miesięcy wskazuje, że choć ceny węgla energetycznego są najwyższe od kilku lat, wciąż jest to poniżej rekordowego poziomu z pierwszych miesięcy 2012 r., kiedy indeks obrazujący krajowe ceny węgla dla energetyki wynosił maksymalnie 283,61 zł, a dla ciepłownictwa 357,65 zł.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Wyznaczane są co miesiąc na podstawie danych przetwarzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przy współpracy Towarowej Giełdy Energii. Obie instytucje wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie są współwłaścicielami metodologii obliczania indeksów.