Choć losy obniżenia wieku emerytalnego wciąż się ważą, to już wiadomo, że w 2017 roku emerytów czeka kilka istotnych zmian. Należy do nich wprowadzenie emerytury minimalnej i zmiana kwot wolnych od potrąceń komorniczych.

Potrącenia komornicze z emerytury - zmiany od 2017 r.

Do końca lutego 2017 r. emerytury i renty podlegają zajęciu w wysokości:
• 25 proc. najniższej emerytury lub renty (w zależności od tego, jaki rodzaj świadczenia pobiera dana osoba) w przypadku potrąceń z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;
• 50 proc. najniższej emerytury lub renty przy potrącaniu należności z tytułu alimentów;
• 60 proc. najniższej emerytury lub renty w przypadku potrącania świadczeń wypłaconych w kwocie zaliczkowej; nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń; nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych i świadczeń rodzinnych; świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego; zasiłków wypłacanych z tytułu pomocy społecznej oraz zasiłków stałych lub okresowych wypłacanych z pomocy społecznej w czasie, gdy osoba korzystająca z tych zasiłków miała prawo do emerytury lub renty; zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych wypłaconych za okres, kiedy bezrobotny miał prawo do emerytury lub renty.


Posłowie PiS proponują, by kwota wolna od potrąceń była na poziomie najniższej kwoty emerytury i renty (z wyjątkiem zobowiązań alimentacyjnych). Natomiast w przypadku roszczeń alimentacyjnych chronione byłoby 75 proc. emerytury. Z kolei w przypadku potrąceń na rzecz opłat za pobyt w domach pomocy społecznej podniesiona miałaby być kwota emerytury wolna od potrąceń z 20 do 30 proc.

Rząd przychylił się do tego postulatu w przypadku, gdy wobec osób prowadzona jest egzekucja np. spłaty kredytu. Negatywna opinia dotyczy jednak dłużników alimentacyjnych a także zwiększenia wolnej kwoty w przypadku potrąceń na rzecz opłat za pobyt w domach pomocy społecznej.

Gwarantowana waloryzacja

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawy jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację. W 2017 roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 100,73 proc., a minimalna gwarantowana podwyżka to 10 zł.

Brak jednorazowych dodatków do emerytury

Jednorazowy dodatek do emerytury był wypłacany w 2016 roku. Kwoty dodatków były zróżnicowane w zależności od wysokości wypłacanych emerytur czy rent - 400 zł dla otrzymujących świadczenia do 900 zł, 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł, 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500 zł i 50 zł dla otrzymujących pomiędzy 1,5 tys. a 2 tys. zł. W 2017 roku, jak zapowiedziała Elżbieta Rafalska, dodatki nie zostaną wypłacone.

Minimalna emerytura – 1000 zł

Obecnie minimalna emerytura wynosi 882 zł 56 gr. Od 2017 roku zostanie ona podwyższona do 1000 zł. Również w KRUS wprowadzona zostanie gwarancja najniższej emerytury i renty na poziomie 1000 zł. Będą one waloryzowane tak, jak w innych systemach. "Żeby otrzymać najniższą, minimalną emeryturę, trzeba spełnić określone warunki, w tym warunki stażowe. Są osoby, które według tych nowych systemów odbierają znacznie niższe, kilkuzłotowe emerytury" - przypomniała Rafalska, tłumacząc, że podwyżka obejmie osoby uprawnione do najniższej emerytury.