Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała po posiedzeniu rządu, że najniższa emerytura zostanie podniesiona z 882,56 zł do 1 tysiąca złotych. Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Osoby pobierające emerytury i renty z ZUS i KRUS to główni beneficjenci planowanej reformy. Rząd proponuje, by w ramach waloryzacji wszystkie emerytury i renty z systemu ubezpieczenia społecznego, z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia tzw. służb mundurowych, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zostały podniesione o wskaźnik wynoszący 100,73 proc. Wysokość najniższej emerytury wyniosłaby tysiąc złotych, a minimalna podwyżka utrzymałaby się na poziomie 10 zł.

"Nie jest to kwota być może satysfakcjonującą, ale ja przygotowując tą propozycję ze swoimi pracownikami musiałam poruszać się w obrębie tych środków, które były zagwarantowane" - powiedziała minister.

Projekt czeka teraz na opinię Rady Dialogu Społecznego. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Etap legislacji: Opiniowanie

Źródło:
Projekt z dnia 13 września 2016 roku o zmianie ustawy o emeryturze i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw/ PAP.