Już we wrześniu wejdą w życie nowe zasady przyznawania świadczenia 800 plus, kluczowego wsparcia finansowego dla polskich rodzin. Dla wielu rodziców środki te stanowią ważną część domowego budżetu. Za dwa miesiące, część rodzin zostanie ich pozbawiona. Dlaczego? Wyjaśniamy jakie zmiany w programie 800 plus wejdą od września 2024 r.

Jak donosi portalsamorządowy.pl nowe zasady przyznawania 800 plus wprowadzają dodatkowe kryteria dotyczące realizacji obowiązków edukacyjnych przez dzieci. Rodzice muszą być świadomi zmian, aby nie stracić świadczenia. Zatem, śledzenie terminów, spełnianie nowych wymogów oraz regularne składanie wniosków o przedłużenie świadczenia to kroki, które pomogą utrzymać ciągłość wsparcia finansowego.

Nowe kryteria przyznawania 800 plus od września 2024

Od 1 września 2024 roku, prawo do 800 plus będzie uzależnione nie tylko od wieku dziecka, ale także od realizacji przez nie obowiązków edukacyjnych. Dotychczas świadczenie przysługiwało na każde niepełnoletnie dziecko, jednak nowe przepisy wymagają spełnienia dodatkowych warunków. Zmiany w przyznawaniu 800 plus mogą szczególnie dotknąć rodzin ukraińskich. Przepisy były tak przygotowywane, aby pieniądze z 800 plus trafiły do tych rodzin, których dzieci faktycznie uczą się w polskich systemie edukacji.

Aby otrzymać świadczenie, dziecko musi spełniać jeden z następujących obowiązków:

Obowiązek szkolny

Dziecko musi uczęszczać do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówka)

Dotyczy to dzieci, które są w odpowiednim wieku na roczne przygotowanie przedszkolne.

Obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole

Dziecko musi być zapisane do placówki edukacyjnej należącej do polskiego systemu edukacji.

Wyjątki od nowych zasad. Kogo nie będą dotyczyć zmiany w 800 plus?

Nie wszystkie dzieci będą objęte nowymi zasadami. Zwolnione z nich będą maluchy, które są zbyt małe, aby realizować obowiązki edukacyjne, a także uczniowie, którzy w danym roku rozpoczną klasę maturalną. Nowe zasady będą oficjalnie obowiązywać od roku szkolnego 2025/2026, mimo że świadczenie 800 plus na ten okres już zostało przyznane.

Kiedy utrata świadczenia 800 plus?

Oprócz wymogu realizacji obowiązków edukacyjnych, ZUS nie wypłaci 800 plus w kilku innych przypadkach. Rodzice mogą utracić prawo do świadczenia, jeśli:

  • nie złożą wniosku o przedłużenie świadczenia na kolejny okres,
  • dziecko pobiera podobne świadczenie za granicą,
  • dziecko uczęszcza do szkoły wojskowej lub innej placówki zapewniającej pełne utrzymanie,
  • małoletnie dziecko pobiera 800 plus na własną pociechę,
  • małoletnie dziecko weszło w związek małżeński,
  • dziecko trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodziny zastępczej lub aresztu - wówczas środki z 800 plus otrzymuje dana placówka, a nie rodzice dziecka.

Jak uniknąć utraty świadczenia?

Rodzice powinni dokładnie monitorować status edukacyjny swojego dziecka oraz regularnie sprawdzać terminy składania wniosków. Brak realizacji wymogów edukacyjnych czy zaniechanie formalności może skutkować utratą prawa do 800 plus.

800 plus. Na czym polega program?

Program „Rodzina 800+” zapewnia istotne wsparcie finansowe rodzinom, pomagając pokryć część kosztów związanych z wychowywaniem dzieci, w tym opieką i zaspokajaniem ich codziennych potrzeb.

Rodziny z dziećmi do 18. roku życia mogą otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie na każde dziecko, niezależnie od dochodów rodziny. Od 1 stycznia 2024 roku, stawka tego świadczenia wynosi 800 zł na dziecko miesięcznie.

Za przyjmowanie wniosków, rozpatrywanie oraz przyznawanie i wypłatę świadczenia wychowawczego odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu, a wypłata świadczeń odbywa się wyłącznie bezgotówkowo, na rachunek bankowy wskazany we wniosku.