Ubezpieczenie na życie pozwala ochronić przed finansowymi konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń losowych, a co za tym idzie, skutecznie zabezpieczyć Twoich bliskich. Jak działa w praktyce, jaką ochronę zapewnia i ile kosztuje polisa na życie? Podpowiadamy.

Od czego zależy cena ubezpieczenia na życie?

Cena polisy na życie zależy od wielu czynników. Najważniejsze parametry, które wpływają na koszt ubezpieczenia to:

zakres ochrony,suma ubezpieczenia,rodzaj produktu ubezpieczeniowego (typ ubezpieczenia),stan zdrowia,wiek,zawód, styl życia, hobby,sposób opłacanie składek,czas trwania ubezpieczenia.

Aby poznać orientacyjną cenę składki, możesz skorzystać z dostępnego, bezpłatnie kalkulatora ubezpieczeń na życie online, który udostępnia Pru. Pamiętaj jednak, że ostateczna kwota składki może różnić się od tej wyliczonej przez kalkulator. Jeśli chcesz poznać konkretne warunki, jakie zaproponuje Ci towarzystwo ubezpieczeniowe, konieczne jest spotkanie z konsultantem, który przeprowadzi kompleksowe badanie i analizę Twoich potrzeb ubezpieczeniowych.

Jak wybrać ubezpieczenie na życie?

Czy najtańsze ubezpieczenie na życie okaże się dobrym wyborem? Nie zawsze. Dobre ubezpieczenie na życie powinno precyzyjnie odpowiadać na konkretne potrzeby ubezpieczonego i jego bliskich. Zdecydowanie ważniejsze niż kwota składki będą więc zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz suma ubezpieczenia. Jeśli wybierzesz ofertę z najniższą sumą ubezpieczenia, może się okazać, że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeń świadczenie nie pokryje podstawowych potrzeb Twoich i Twoich bliskich. Wąski zakres ochrony, który nie uwzględnia konkretnego zdarzenia (np. pobytu w szpitalu), spowoduje natomiast, że towarzystwo w ogóle nie wypłaci pieniędzy, ponieważ takie zdarzenie nie będzie objęte ochroną. Przed wyborem konkretnego ubezpieczenia na życie warto przeanalizować także listę wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela (znajdziesz ją w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Czy wysokość składki wpływa na wypłacane świadczenie?

Tak. Kwota świadczenia zależy w dużej mierze od sumy ubezpieczenia. Wyższa suma ubezpieczenia będzie skutkować wyższą kwotą składki. Kluczem do sukcesu jest więc połączenie optymalnej dla ubezpieczonego i jego bliskich, których zabezpiecza, sumy ubezpieczenia z kwotą składki dostosowaną do możliwości finansowych. W pierwszej kolejności należy więc odpowiedzieć sobie na pytanie jakie świadczenie będzie wystarczające do pokrycia kosztów i zobowiązań, które pozostaną do spłaty po śmierci ubezpieczonego. Określenie tej kwoty powinno stanowić pierwszy krok. W oparciu o to możliwe będzie obliczenie składki adekwatnej do realnych potrzeb.

Czy ubezpieczyciel może zmienić wysokość składki w trakcie trwania umowy?

Nie, bez Twojej zgody ubezpieczyciel nie może zmienić wysokości składki. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel może natomiast zaproponować zmianę wysokości sumy ubezpieczenia oraz, w konsekwencji, wysokość składki, w ramach procesu tzw. indeksacji. Jest to podwyższenie sumy ubezpieczenia do odpowiedniego poziomu celem ochrony wartości świadczeń przed skutkami inflacji. Nie może zrobić tego jednak bez Twojej wiedzy i akceptacji. Oczywiście indeksacja jest dobrowolna, więc można się na taką propozycję zgodzić lub ją odrzucić. Warto jednak wiedzieć, że proces ten ma na celu zachowanie aktualnej wartości ewentualnych świadczeń, które mogłyby zostać wypłacone w przyszłości.

Powyższy artykuł zawiera wybrane informacje na temat niektórych cech umowy ubezpieczenia oferowanej przez Prudential International Assurance plc S.A. Oddział w Polsce. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.