Coraz większa liczba Polaków organizuje wypoczynek za granicą samodzielnie, z pominięciem touroperatorów, często decydując się na podróż samochodem. W takim przypadku trzeba się upewnić, czy ochrona ubezpieczeniowa pojazdu i pasażerów, jaką mamy w Polsce, będzie świadczona również za granicą.

Planując podróż samochodem za granicę, należy przede wszystkim sprawdzić, czy polisa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm) będzie obowiązywać w kraju docelowym naszej podróży, a także w tych, przez które będziemy jechać. Ubezpieczenie OC ppm wykupione u ubezpieczyciela działającego w Polsce chroni nas także za granicą, ale nie wszędzie, tylko w krajach należących do europejskiego Systemu Zielonej Karty. Obowiązuje on we wszystkich państwach Unii Europejskiej, a także w Islandii, Norwegii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii, a ponadto w Andorze, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze oraz Serbii. Jednakże, w przypadku wyjazdu do niektórych krajów europejskich – takich jak: Albania, Macedonia Północna, Mołdawia lub Ukraina – jest wymagana Zielona Karta. Jeśli nie jest dołączona do ubezpieczenia OC ppm, możemy w razie potrzeby wykupić ją u naszego ubezpieczyciela. W przypadku podróży do kraju, w którym System Zielonej Karty nie działa (np. Białoruś lub Rosja), będziemy musieli wykupić ubezpieczenie graniczne, które można nabyć w momencie przekraczania granicy, przy odprawie celnej.

Jeśli podczas podróży zagranicznej dojdzie do wypadku, należy pamiętać, że procedury dochodzenia roszczeń są różne w poszczególnych krajach. Niemniej jednak, w większości państw UE, w przypadku zwykłej kolizji (bez ofiar) nie ma obowiązku wzywania policji. Wystarczy, jeżeli uczestnicy zdarzenia spiszą wspólne zgłoszenie szkody. Dobrze jest wtedy wypełnić uniwersalny, mający wiele wersji językowych formularz Wspólnego Oświadczenia o Zdarzeniu Drogowym, za którego pomocą uczestnicy mogą przedstawić okoliczności zdarzenia drogowego i potwierdzić je własnoręcznymi podpisami. Informacje na temat postępowania w razie wypadku za granicą oraz formularz Wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Uwaga na ubezpieczenia autocasco

W przypadku ubezpieczenia autocasco również warto sprawdzić, czy posiadana przez nas polisa będzie działać za granicą. Ubezpieczyciele oferujący autocasco dosyć często stosują bowiem ograniczenia terytorialne na całość lub niektóre elementy świadczonej przez nich ochrony. Może to dotyczyć limitów na holowanie pojazdu czy ryzyka jego kradzieży. U niektórych ubezpieczycieli można dokonać dopłaty do ubezpieczenia autocasco i rozszerzyć je na terytoria krajów, które standardowo są wyłączone z ochrony.

Warto pamiętać, że ogólną zasadą w ubezpieczeniach autocasco jest to, że szkodę powstałą za granicą można zlikwidować tylko w Polsce. Jeśli samochód jest uszkodzony w takim stopniu, iż nie nadaje się do dalszej jazdy, ubezpieczyciel zapewni naprawę pojazdu jedynie w takim stopniu, który umożliwi bezpieczny powrót. Jeśli samochód wymaga naprawy za granicą, nie należy wykonywać żadnych napraw na własną rękę w lokalnym warsztacie, ale trzeba w pierwszej kolejności porozumieć z ubezpieczycielem, który powinien uprzednio wyrazić na to zgodę.

Co nam daje ubezpieczenie assistance?

Podróżując za granicę, warto także zaopatrzyć się w ubezpieczenie assistance. Zawiera ono pakiet usług pomocowych, takich jak: usprawnienie pojazdu, holowanie po awarii/wypadku, transport/nocleg podróżnych czy samochód zastępczy. Przy podróży zagranicznej powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na zakres terytorialny ubezpieczenia assistance (z reguły ograniczony do UE i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz limit holowania pojazdu określany odległością. Warto rozważyć rozszerzenie zakresu posiadanej polisy assistance na okres i kraje planowanej podróży zagranicznej lub poszukać możliwości wykupienia odrębnej polisy.

Posiadając ubezpieczenie assistance, warto się zapoznać z procedurą zgłoszenia problemu u ubezpieczyciela. Pomoc uzyskujemy, telefonując zaraz po zdarzeniu do centrum pomocy. Dlatego też w podróży należy mieć pod ręką numer polisy i telefon kontaktowy do całodobowego centrum pomocy ubezpieczyciela.

Przy wyjeździe za granicę nie powinniśmy również zapominać o wykupieniu ubezpieczeń, które pomagają nam zabezpieczyć się przed finansowymi konsekwencjami innych, niefortunnych zdarzeń niezwiązanych bezpośrednio z podróżą samochodem. Pakiet ubezpieczeń turystycznych dla siebie i innych uczestników podróży obejmujący w szczególności ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, można kupić nawet w dniu wyjazdu (choć wtedy trzeba się liczyć np. z kilkugodzinną karencją), a oferta jest na tyle szeroka, że pozwala na dobre dopasowanie do naszych potrzeb.

Partner

ikona lupy />
fot. materiały prasowe