Już 1 czerwca rozpocznie się powszechna waloryzacja emerytur, co oznacza szansę na wzrost świadczeń dla seniorów nawet o 500 zł. Ta coroczna procedura, przeprowadzana przez ZUS, wpływa na zasobność środków zgromadzonych na kontach emerytalnych. Jednak istnieją zastrzeżenia dotyczące tego procesu, zwłaszcza dla osób już pobierających emeryturę. Jakie są zasady waloryzacji i kto może spodziewać się wzrostu świadczeń?

Kto może spodziewać się wzrostu świadczeń?

Emerytury to temat, który dotyczy każdego z nas. Planowanie przyszłych świadczeń jest kluczowe dla zachowania stabilności finansowej po przejściu na zasłużony odpoczynek. W Polsce istnieje wiele mechanizmów, które pozwalają na zwiększenie wysokości emerytury, a jednym z nich jest waloryzacja kapitału przeprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Warto zrozumieć, jak działa ten proces i jak możemy z niego skorzystać.

Od 1 czerwca każdego roku ZUS przeprowadza waloryzację kapitału zgromadzonego na kontach emerytalnych. Jest to szczególnie istotne dla tych, którzy jeszcze nie przeszli na emeryturę. Dzięki waloryzacji istnieje szansa na zwiększenie wysokości przyszłych świadczeń nawet o imponującą kwotę, sięgającą nawet 500 złotych. Warto jednak pamiętać, że osoby już pobierające emeryturę nie mogą skorzystać z tego mechanizmu.

Waloryzacja kapitału emerytalnego

Jak działa waloryzacja kapitału? Proces ten polega na zwiększeniu zasobów zgromadzonych na kontach emerytalnych poprzez uwzględnienie inflacji i innych czynników ekonomicznych. Dzięki temu środki na naszych kontach rosną, co przekłada się na wyższe przyszłe emerytury. Podwyżka ta jest następnie przypisywana do konta każdego zainteresowanego ubezpieczonego 1 czerwca.

Niezwykle istotne jest również to, że waloryzacja kapitału dotyczy nie tylko środków zgromadzonych na koncie głównym, ale także subkonta ZUS. To właśnie tam trafiają środki przeniesione z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) dla osób urodzonych po 1968 roku. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli już zdecydowaliśmy się na przekształcenie naszych środków z OFE na konto ZUS, nadal możemy skorzystać z waloryzacji kapitału.

Rok 2024 przynosi szczególnie korzystne prognozy dla tych, którzy planują przyszłą emeryturę. Szacuje się, że waloryzacja kapitału może sięgnąć nawet 14,8 lub 14,9 procent wartości zgromadzonych środków. To oznacza realną szansę na znaczące zwiększenie przyszłych świadczeń, nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Szansa na wyższe emerytury od lipca

Dla przykładu, osoba w wieku 60 lat, która zgromadziła na koncie emerytalnym 500 tysięcy złotych, może spodziewać się znaczącego wzrostu swojej emerytury dzięki waloryzacji kapitału. Jeśli poczeka z przejściem na emeryturę do lipca, może otrzymać nawet o 200 złotych więcej miesięcznie. Podobnie korzystne efekty może odczuć osoba starsza, np. w wieku 70 lat, która na koncie ZUS ma zgromadzone 600 tysięcy złotych. Dzięki waloryzacji jej emerytura może wzrosnąć nawet o blisko 500 złotych miesięcznie.

Waloryzacja kapitału ma swoje ograniczenia. Dotyczy ona wyłącznie osób, które jeszcze nie pobierają emerytury. Dla tych, którzy już korzystają z świadczeń, istnieje inny mechanizm waloryzacji, który przeprowadzany jest w marcu każdego roku.

Waloryzacja kapitału ZUS to istotny instrument, który może znacząco zwiększyć wysokość przyszłych emerytur. Dla tych, którzy jeszcze nie przeszli na emeryturę, jest to doskonała okazja, by zwiększyć stabilność finansową na lata po zakończeniu aktywnej pracy zawodowej. Warto śledzić informacje dotyczące waloryzacji i w razie wątpliwości skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego, który pomoże nam najlepiej wykorzystać dostępne możliwości.