Eksperci sprawdzą, jaki wpływ na dalsze życie ma praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. To element przygotowań Prezydium Rady Dialogu Społecznego do dyskusji o zmianie przepisów dotyczących emerytur pomostowych.
Prawo do pomostówki mają obecnie wyłącznie osoby, które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 r. i przez co najmniej 15 lat wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. – Emerytura taka jest jednak świadczeniem wygasającym. I to trzeba zmienić – twierdzi Aleksander Motyka, przewodniczący Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
Rada Dialogu Społecznego podjęła już działania w tym kierunku. – Wszyscy partnerzy zgodzili się, że zanim rozpocznie się dyskusja o emeryturach pomostowych, konieczne jest sprawdzenie wpływu pracy w szczególnych warunkach na zdrowie pracowników. Aby było to możliwe, konieczne jest przygotowanie specjalnej ekspertyzy – tłumaczy Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, członek prezydium RDS.