W rozmowie z dziennikarzami DGP Agnieszka Dziemianowicz-Bąk opowiedziała o rozwiązaniach dla rodziców, jakimi jej resort pochwali się na 100 dni rządu. Wśród wymienionych projektów pojawiło się m.in. świadczenie 1500 zł dla rodziców, którzy pracują i potrzebują wsparcia w opiece nad dzieckiem. Pomysłów na wsparcie Polek i Polaków jest jednak więcej. Co proponuje nowy rząd?

- Jest faktem, że przejmując władzę po PiS zastaliśmy Polskę pustych kołysek. Mamy ogromny kryzys demograficzny i naszym głównym wyzwaniem jest powstrzymanie pogłębiania się tego kryzysu - poprzez rozbudowę sieci żłobków, poprzez lepszą ochronę rodziców na rynku pracy, poprzez dobrą politykę mieszkaniową, ale także poprzez bezpieczeństwo reprodukcyjne kobiet – mówiła w rozmowie z Tomaszem Żółciakiem i Grzegorzem Osieckim ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

„Aktywny rodzic”

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przyznała, że nie chce, aby pomoc w opiece nad wnukami oznaczała wypychanie z rynku pracy babć i dziadków. Stąd pomysł, by rodzice zawierali z dziadkami umowy uaktywniające lub ich odpowiedniki, pozwalające choćby na odnotowanie, kim jest osoba opiekująca się dzieckiem.

Dofinansowanie do żłobka

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przyznała także, że chciałaby, żeby dofinansowanie do żłobka wzrosło nawet do 1500 zł uwzględniając całkowite wsparcie publiczne.

Jednym z priorytetów ministerstwa w zakresie polityki rodzinnej jest zwiększenie liczby miejsc w żłobkach. Odpowiada za to wiceministra Aleksandra Gajewska, która zaproponowała, aby połączyć jedno z drugim i przy okazji “Aktywnego Rodzica” zasilić możliwości w zakresie upowszechniania żłobków i umożliwić dofinansowanie miejsc żłobkowych dla dzieci rodziców powracających na rynek pracy.

Świadczenia rodzinne

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiedziała także przegląd świadczeń rodzinnych. Zapewniła, że nie planuje zmian w świadczeniach typu 800 plus czy dobry start rodzinny. Jak zapowiedziała, przegląd świadczeń ma pomóc je usystematyzować i uporządkować.

Kapitał opiekuńczy chcemy wkomponować w system budowany wokół aktywnego rodzica, czyli mielibyśmy w nim program aktywny rodzic z nianią, aktywny rodzic w żłobku, natomiast dla reszty rodziców planujemy poszerzenie kapitału opiekuńczego na pierwsze dziecko, bo dziś jest od drugiego dziecka.

Ministra zapowiedziała również powołanie Rady do spraw Polityki Rodzinnej i Demograficznej oraz rozpoczęcie prac w ramach Międzyresortowego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Negatywnym Zjawiskom Demograficznym.

Polityka demograficzna to kolejny obszar, który był traktowany w minionych latach po macoszemu.

Wcześniaki i noworodki

W rozmowie z dziennikarzami DGP ministra powiedziała, że myśli także o wcześniakach i noworodkach, które po narodzinach muszą zostać poddane hospitalizacji oraz ich matkach, które w tym czasie, kiedy dziecko przebywa w szpitalu tracą urlop macierzyński.

My chcemy im ten urlop niejako oddać, wydłużyć. Sprawa jest złożona, dlatego powołaliśmy w ministerstwie zespół roboczy, który zajmuje się wypracowaniem konkretnych propozycji legislacyjnych – powiedziała.

Cały wywiad można przeczytać tu: Kto otrzyma "babciowe"? Ile wyniesie? Znamy szczegóły