Wczasy pod gruszą to świadczenie, na które czeka wielu pracowników, gdyż nieodłącznie kojarzy się z urlopem i upragnionymi wakacjami. Środki są wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przyznane pieniądze można wykorzystać w dowolny sposób, bowiem pracownik nie musi udokumentować, na co dokładnie je wydał.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych funkcjonuje w firmach, które zatrudniają co najmniej 50 osób, w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli pracowników jest mniej, fundusz może zostać utworzony na podstawie wniosku zakładowej organizacji związkowej. Oznacza to, że wczasy pod gruszą nie obowiązują w każdym miejscu pracy.

Kto może otrzymać dofinansowanie do urlopu?

Ze środków ZFŚS może skorzystać każdy pracownik, niezależnie od stażu pracy, czy zajmowanego stanowiska. Poza tym świadczenie jest dostępne dla członków rodziny pracownika, a nawet byłych pracowników, obecnie przebywających na emeryturze lub rencie oraz ich rodzin. Ze środków mogą korzystać również inne osoby wymienione w regulaminie funduszu.

Warto wiedzieć, że wysokość świadczenia jest uzależniona od sytuacji finansowej wnioskodawcy. Pod uwagę bierze się zatem wyłącznie kryterium dochodowe. Poza tym, aby móc skorzystać z dofinansowania, pracownik musi zwykle wykorzystać 10 dni nieprzerwanego urlopu. Wczasy pod gruszą obowiązują cały rok, a zatem nie ma znaczenia, kiedy pracownik bierze wolne. Osoby, które chcą poznać zasady dotyczące świadczenia, mogą sięgnąć po regulamin ZFŚS obowiązujący w danym zakładzie. W dokumencie powinny znaleźć się dokładne informacje na temat tego, komu może zostać przyznane dofinansowanie, ile dokładnie wynosi świadczenie oraz ile dni urlopu należy wykorzystać.

Wczasy pod gruszą - ile wynosi dofinansowanie?

Pierwszym krokiem, który musi wykonać pracownik, aby móc skorzystać ze środków zgromadzonych w funduszu, jest złożenie wniosku oraz oświadczenia o sytuacji majątkowej i rodzinnej. Na tej podstawie pracodawca podejmie decyzję, czy zatrudnionemu przysługują wczasy pod gruszą, a jeśli tak, to w jakiej kwocie. Należy wiedzieć, że każdy pracownik, który złożył wniosek, otrzyma inną kwotę, bowiem jest ona zależna od jego zarobków i zarobków rodziny. Dokumenty trzeba dostarczyć najwcześniej miesiąc przed planowanym urlopem.

W praktyce to pracodawca ustala wysokość świadczenia. Jego górną granicę wyznacza jednak ​​Ustawa z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a dokładnie art. 3, ust. 4. Dofinansowanie nie może być większe, niż wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS. Kwota jest powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, dlatego w tym roku obowiązują nowe stawki.

  • W przypadku pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy, kwota odpisu wynosi 2417,14 zł (dotyczy pełnego etatu).
  • W przypadku pracowników wykonujących pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, kwota wynosi 3222,86 zł.
  • W przypadku pracowników młodocianych, odpis za I rok nauki wynosi 322,29, za II rok 386,74 zł, zaś za III 451,20 zł.

Warto dodać, że środki wypłacane z funduszu są zwolnione od podatku dochodowego do kwoty 1000 zł. Nie pobiera się od nich również składek ZUS. Pieniądze mogą być wykorzystane zarówno na wypoczynek w kraju, jak i za granicą. Świadczenie jest wypłacane raz w roku.