Zasiłek celowy przyznają Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Na jakie potrzeby można przeznaczyć te pieniądze? Komu się należy? Jak złożyć wniosek i kiedy go rozpatrzą? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziecie w tekście.

Zasiłek celowy. Ile wynosi?

W przypadku tego zasiłku nie ma "widełek" ani żadnej górnej kwoty. Wysokość tego świadczenia ustala MOPS/GOPS. Warto zaznaczyć, że ten zasiłek jest wypłacany jednorazowo.

Zasiłek celowy. Więcej informacji

Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych. Aby otrzymać pieniądze z MOPS/GOPS, wnioskodawca musi spełnić następujące kryteria dochodowe:

– 776 zł – w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe
– 600 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego


Zasiłek celowy może być jednak przyznany w przypadku wyższego dochodu, ale jedynie w uzasadnionych przypadkach. Wtedy przyznaje się specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi lub specjalny zasiłek celowy, którego warunkiem jest zwrot części lub całości kwoty.

Zasiłek również dla bezdomnych

Zasiłek celowy może zostać przyznany również osobie w kryzysie bezdomności i dla tych, którzy nie posiadają dochodu. O taki zasiłek mogą się też ubiegać obywatele, którzy ponieśli straty w wyniku klęski żywiołowej, ekologicznej lub w przypadku zdarzenia losowego.

Na co można przeznaczyć zasiłek celowy?

Żywność, leki i koszty leczenia, ogrzewanie i opał, odzież i niezbędne przedmioty użytku domowego, remont i naprawa mieszkania, pogrzeb.

W przypadku bezdomnych lub osób bez dochodu, zasiłek można przeznaczyć w całości na świadczenia zdrowotne.

Jak złożyć wniosek? Jakie terminy?

Wniosek należy złożyć osobiście w ośrodku pomocy lub można wysłać pocztą. Wzory wniosków znajdziemy w internecie lub stacjonarnie w MOPS/GOPS, ewentualnie w lokalnych urzędach miast bądź gmin. Po złożeniu wniosku, pracownik socjalny z MOPS/GOPS ma obowiązek przeprowadzenia z wnioskodawcą wywiadu środowiskowego, w terminie 14 dni. Następnie wniosek jest rozpatrywany i w tym przypadku nie ma ustalonego terminu decyzji.