W sejmie już trwają prace na temat dodatku osłonowego, który miałby zostać wypłacony do końca czerwca 2024 r. Ile będzie wynosił? Komu przysługuje? Gdzie złożyć wniosek? Sprawdziliśmy wszystkie niezbędne informacje i podajemy je w tekście.

Dodatek osłonowy. Co to jest?

To świadczenie, które w założeniu ma pomagać Polakom w pokryciu kosztów energii, które w ostatnich latach znacznie wzrosły. Jest to jednorazowa pomoc, przeznaczona na pokrycie części wydatków na energię. To program szczególnie ważny dla osób i rodzin o niższych dochodach.

Aktualna sejmowa większość, która zapewne już niedługo oficjalnie stworzy rząd, przygotowała projekt ustawy "o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw".

Dodatek osłonowy 2024. Ile będzie wynosił?

Będzie to 228.80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 343.20 zł dla gospodarstwa dwu- i trzyosobowego, 486.20 zł dla gospodarstwa cztero- i pięcioosobowego, a także 657.80 zł dla gospodarstwa składającego się z sześciu i więcej osób.

Dodatek osłonowy od 228,8 zł do 822,25 zł. Wnioski od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r.

Dla kogo dodatek osłonowy?

Wszystko zależy od dochodów. Jeśli nie przekroczą odpowiedniej granicy, to można się ubiegać o dofinansowanie. W jednoosobowym gospodarstwie domowym limit miesięczny to 2100 zł. W gospodarstwach od dwóch osób i powyżej to 1500 zł na miesiąc na osobę.

Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek wciąż będzie wypłacany, ale pomniejszony o kwotę przekroczenia. Nie ma znaczenia, czy osoba starająca się o dopłatę jest właścicielem mieszkania, czy tylko je wynajmuje.

Jak złożyć wniosek? Do kiedy?

Odpowiedni wniosek należy złożyć w gminie. Głównie to ośrodki MOPS i GOPS są właściwymi w tej kwestii. We wniosku należy podać liczbę osób, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego. Należy pamiętać, że termin graniczny na złożenie wniosku to 30 kwietnia 2024 r. Dodatek zostanie wypłacony do 30 czerwca 2024 r. W projekcie ustawy na wypłatę dodatków osłonowych przeznaczono 2 mld 300 mln zł.

Czytaj też: Rok 2024 będzie ciężki dla pracodawców i pracowników. Wielu straci zapał do pracy. Takie skutki może wywołać podwyżka płacy minimalnej