Pierwsza tarcza antyinflacyjna została wprowadzona na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 maja 2022 roku. Miała ona zrekompensować gospodarstwom domowym najbardziej dotkliwe podwyżki cen paliw i surowców energetycznych.

Pierwsza tarcza antyinflacyjna obejmowała obniżkę podatku VAT na energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe. Obniżona została także akcyza na paliwa silnikowe i energię elektryczną (w przypadku gospodarstw domowych wprowadzono zupełne zwolnienie z akcyzy na prąd), a paliwa silnikowe zostały wyłączone z podatku detalicznego.

Funkcjonowanie tarczy antyinflacyjnej zostało przedłużone do końca lipca 2022 roku w ograniczonym zakresie.
Reklama

Tarcza antyinflacyjna 2.0 obejmuje:

 • obniżenie podatku VAT na paliwa do 8 proc.
 • obniżenie stawki VAT na ciepło do 5%
 • wprowadzenie zerowego VAT-u na gaz ziemny, nawozy i wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej
 • zniesienie VAT a podstawowe produkty żywnościowe, które do tej pory były objęte stawką 5%. Np. produkty dla dzieci, mięso, nabiał, warzywa, owoce oraz pieczywo.
 • obniżenie stawki VAT na ciepło do 5 proc.
 • obniżenie VAT na prąd do 5 proc.
 • wprowadzenie specjalnych taryf na gaz dla szkół, przedszkoli, szpitali oraz dla mieszkańców bloków.

Wciąż można składać także wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Ostateczny termin upływa 31 października, a środki mają zostać wypłacone do 2 grudnia.

Dodatek osłonowy to bezzwrotne świadczenie wypłacane w gotówce.

Mogą z niego skorzystać gospodarstwa domowe jednoosobowe, w których dochód netto nie przekracza 2100 zł i gospodarstwa domowe wieloosobowe, w których dochód na osobę wynosi do 1500 zł.

Przy przekroczeniu tego kryterium dochodowego obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, która oznacza, że każda złotówka ponad próg dochodowy to złotówka mniej wypłaconego świadczenia.

Dodatek osłonowy wynosi:

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie;
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania jest palenisko węglowe dodatek osłonowy jest wyższy i wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie;
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.