Wysokość świadczeń emerytalnych i rentowych podlega ciągłej waloryzacji. Stawki tych świadczeń ulegają zmianie co roku, a nowe wartości obowiązują od 1 marca. O ile wzrosną emerytury w 2024 roku?

W budżecie przedstawionym na 2024 rok wskaźnik waloryzacji emerytur ma wynosić 112,3 proc. Zmiany przeprowadzane są na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Waloryzacja tych świadczeń przeprowadzana jest z tzw. „urzędu”. Oznacza to tyle, że wszyscy świadczeniobiorcy otrzymają podwyżki z automatu i nie muszą składać z tego tytułu żadnego wniosku. O podwyższeniu świadczenia ZUS poinformuje uprawnionych w decyzji wysłanej pocztą.

Dlaczego emerytury są waloryzowane?

Celem waloryzacji emerytur, czy też innych świadczeń i dodatków jest ochrona świadczenia przed inflacją. Jeżeli wskaźnik waloryzacji wynosi np. 115 proc., to te świadczenia wzrosną o 15 proc. Co ważne, waloryzacja zawsze podwyższa wysokość świadczenia. Kwota ta w efekcie nie może zostać pomniejszona.

Wyższe emerytury w 2024 roku. Ile wyniesie waloryzacja?

W projekcie budżetu, złożonego na 2024 rok, waloryzacja emerytur zakłada podwyżkę o 12,3 proc. Projekt ten został przyjęty przez obecny rząd, dlatego też podwyżka nie jest do końca przesądzona. Nowy rząd bowiem może nanieść poprawki lub nawet złożyć własny projekt budżetu. Mimo to istnieją jednak parametry, które niezależnie od rządzących, stanowią podstawę liczenia wskaźnika waloryzacji.

Waloryzacja emerytury na poziomie 112,3 proc. Ile wyniesie podwyżka?

Przyjmując, że wskaźnik waloryzacji emerytur nie zostanie zmieniony i wyniesie 112,3 proc, emerytury po 1 marca 2024 zostaną przemnożone przez 1,123. Na tym przykładzie najniższa emerytura, która wynosi 1588,44 zł wzrośnie do poziomu 1783,82 zł – czyli prawie o 200 złotych.

Portal księgowość.infor.pl wyliczył, jak ten współczynnik będzie wyglądał w przypadku innych wysokości świadczeń. Kwoty prezentują się następująco:

  • emerytura 2 500 zł brutto obecnie wzrośnie do 2 807,50 zł
  • emerytura 3 000 zł brutto obecnie wzrośnie do 3 369 zł
  • emerytura 3 500 zł brutto obecnie wzrośnie do 3 930,50 zł
  • emerytura 4 000 zł brutto obecnie wzrośnie do 4 492 zł
  • emerytura 5 000 zł brutto obecnie wzrośnie do 5 615 zł
  • emerytura 7 000 zł brutto obecnie wzrośnie do 7 861 zł
  • emerytura 7 500 zł brutto obecnie wzrośnie do 8 422,50 zł
  • emerytura 8 000 zł brutto obecnie wzrośnie do 8 964 zł
  • emerytura 8 500 zł brutto obecnie wzrośnie do 9 545,50 zł
  • emerytura 9 000 zł brutto obecnie wzrośnie do 10 107 zł.