W 2040 r. ostatnia osoba mająca prawo do emerytury pomostowej zakończy pracę. Zdaniem związkowców wygaśnięcie świadczeń nie zlikwiduje problemu pracy w szkodliwych warunkach.
11 marca zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego ma podjąć decyzję w sprawie prac nad zmianami w emeryturach pomostowych. Związkowcy domagają się, żeby były one prowadzone równocześnie z omawianiem prezydenckiego projektu obniżenia wieku emerytalnego. Ich zdaniem konieczne jest bowiem pilne rozwiązanie problemu osób pracujących w szkodliwych warunkach.
Niesprawiedliwy podział