Polacy akceptują różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. I chcą stażu pracy jako kryterium. Sondaż, który dla DGP przeprowadził Panel Badawczy Ariadna, pokazuje, że za zróżnicowaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn opowiada się ponad połowa ogółu badanych.
Za takim rozwiązaniem optują głównie kobiety – wśród nich ponad 60 proc. popiera ten pomysł. Natomiast wśród mężczyzn głosy za i przeciw takiemu rozwiązaniu są bardziej zrównoważone. 49 proc. pytanych akceptuje zróżnicowanie wieku, podczas gdy za identycznym wiekiem jest 41 proc.
Biorąc pod uwagę podział na wiek, można wychwycić prawidłowość, że im pytany o tę kwestię jest młodszy, tym bardziej prawdopodobne, że będzie zwolennikiem identycznego wieku dla kobiet i mężczyzn. Wśród osób w wieku do 24 lat odsetek ten wynosi 46 proc. (za zróżnicowanym jest 49 proc.). Z kolei wśród badanych, którzy przekroczyli wiek emerytalny lub się do niego zbliżają, akceptacja dla zróżnicowania przekracza 60 proc.