ZUS, odmawiając rozwiedzionym prawa do świadczenia, stosuje regulację, która nie istnieje. Sąd Okręgowy w Lublinie postanowił ukrócić tę praktykę.
Chodzi o art. 70 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.). Po dokładnej analizie regulacji nikt nie powinien mieć wątpliwości co do jej treści. Problem w tym, że kluczowa dla jej stosowania kwestia znajduje się nie bezpośrednio w przepisie, lecz w przypisie do niego.
Ingerencja trybunału