Przedsiębiorcy korzystający z ulgi mały ZUS plus mogą przedłużyć ten czas o kolejne 12 miesięcy. Rozszerzenie jest jednorazowe i dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy korzystali lub skorzystają z tej ulgi, choć raz w 2023 r. Jakich formalności trzeba dokonać?

Mały ZUS plus to możliwość opłacania nawet 4 razy niższych składek na ubezpieczenia społeczne niż na zasadach ogólnych. Warunkiem skorzystania z ulgi jest, aby przychód przedsiębiorcy w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł. Stosujący ulgę przedsiębiorca oblicza składki od połowy swojego przeciętnego miesięcznego dochodu w poprzednim roku. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej ani na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

- Z małego ZUS plus przedsiębiorcy mogą korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga ma, zatem charakter okresowy, z obowiązkową dwuletnią przerwą – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Mały ZUS plus. Kto nie może skorzystać z programu?

Rzeczniczka wyjaśnia, że ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One powinny skorzystać z innych ulg. Najpierw z 6-miesięczna „ulgi na start”, a następnie z dwóch lat „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy stanowiącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Mały ZUS na Dolnym Śląsku (01.2022 - Kody tytułu ubezpieczenia 0590 i 0592): 25 900. W tym:

  • Legnica 5100
  • Wałbrzych 8100
  • Wrocław 12 700

Jak wydłużyć mały ZUS plus?

Jeśli komuś ulga wyczerpała się np. na początku roku, ma czas na ponowne zgłoszenie się do niej do 31 grudnia br. W zgłoszeniu przedsiębiorca może wskazać miesiąc powrotu do ulgi, jednak nie wcześniej niż od początku następnego miesiąca w stosunku do daty dokonania zgłoszenia. Z kolei ci, którzy aktualnie korzystają lub do końca roku zaczną korzystać z ulgi, nie będą musieli się z niej wyrejestrowywać po 36 ale dopiero po 48 miesiącach.

- Jeśli takie osoby przerejestrują się w ZUS, jako osoby ubezpieczone z kodem ubezpieczenia odpowiadającym małemu ZUS plus, maksymalny okres preferencji będzie dla nich liczony jako 48 miesięcy z kolejnych 72 miesięcy. W praktyce będzie to równoznaczne z możliwością korzystania z ulgi przez dodatkowe 12 miesięcy – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Według rzeczniczki, z przedłużenia ulgi skorzysta w tym roku 66 tys. przedsiębiorców, a także 142 tys. osób w 2024 r. i 105 tys. osób w 2025 r. Maksymalne zmniejszenie wpływów składkowych do ZUS wynikające z tej zmiany to 2,0 mld zł rozłożone na lata 2023–2025.

Kowalska-Matis podkreśla, że mały ZUS plus cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, ale przestrzega, że korzystanie z ulgi ma swoje konsekwencje.

- Trzeba też pamiętać, że niższe składki wpływają na wysokość świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, gdyż są one obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe. Dlatego decydując się na korzystanie z małego ZUS trzeba to robić świadomie, pamiętając, że jest to wybór przedsiębiorcy, a nie obowiązek i że decyzja ta nie pozostaje bez wpływu także na wysokość naszej przyszłej emerytury – zastrzega Iwona Kowalska-Matis.

Ile osób skorzystało z małego ZUS plus?

Na koniec grudnia 2021 r. z ulgi korzystało 328,2 tys. osób. Rok później było ich 235,7 tys. osób, natomiast na koniec marca br. już tylko 180,4 tys. osób. Wynika to z faktu, że w ubiegłym roku wielu przedsiębiorców wyczerpywało swój 3-letni okres korzystania z ulgi. Były to osoby, które do ulgi weszły w 2019 r., czyli pierwszym roku jej obowiązywania. Natomiast w 2023 roku uprawnienia wyczerpują przedsiębiorcy, którzy weszli do ulgi w 2020 r.

W grudniu 2022 r. z małego ZUS plus korzystało 14 proc. wszystkich przedsiębiorców. Opłacali oni składki niższe przeciętnie o 60 proc. niż na zasadach ogólnych. Osoby korzystające z tej ulgi stanowili w 64 proc. mężczyźni. Największy odsetek korzystających było w wieku 35–39 lat. Jedynie 19 proc. przedsiębiorców w uldze Mały ZUS plus zatrudniało inne osoby, zaś pozostałe 81 proc. to jednoosobowe działalności gospodarcze.

W 2022 r. największy odsetek korzystających z małego ZUS plus prowadziło działalność w budownictwie (21 proc.), branży motoryzacyjnej (15 proc.), działalność profesjonalną, naukową lub techniczną (13 proc.) oraz w usługach (11 proc.).

*****

Firmy odprowadzające składki do ZUS (05.2023)

  • Polska: 2,89 mln
  • Dolny Śląsk: 231 630 w tym: Legnica: 38 696, Wałbrzych: 60 648, Wrocław: 132 286