Minister finansów jest spokojny o wyrok w sprawie OFE. Dziś Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą przeniesienia oszczędności z Otwartych Funduszy emerytalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Skargę w tej sprawie złożył były prezydent Bronisław Komorowski oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik argumentował, że zostało nadwyrężone zaufanie do państwa.

Zdaniem Mateusza Szczurka, który był gościem radiowej Jedynki, cofnięcie tej operacji miałoby fatalne skutki dla państwowych finansów. Gdyby wyrok Trybunału spowodował konieczność odwrócenia ustawy o przelaniu pieniędzy z OFE do ZUS-u, konieczna by była także zmiana innych ustaw.

Jedna z nich dotyczy tak zwanych progów ostrożnościowych, które mają wpływ na wydatki publiczne. Jeśli sędziowie nakazaliby przelanie pieniędzy do ZUS-u, progi musiałby być zmienione. Niekorzystny wyrok Trybunału spowodowałby także wzrost zadłużenia państwa - ostrzegał w radiowej Jedynce Mateusz Szczurek.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie reformy OFE spodziewane jest jutro.