Rząd zajmie się dzisiaj między innymi projektem ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym do najniższych emerytur i rent.

Pobierający najniższe świadczenia dostaliby w przyszłym roku od 100 do 350 złotych - wyjaśnił IAR minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister zaznaczył, że proponowana wypłata dodatku nie będzie miała wpływu na przyszłoroczną marcową waloryzację świadczeń, która będzie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na specjalne dodatki mogą natomiast liczyć ci emeryci i renciści, których świadczenia nie przekraczają 2 tysięcy złotych.

Według Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie powinno być problemów z wejściem ustawy w życie. Minister wyraził przekonanie, że ustawa będzie przyjęta przez rząd i skierowana do nowego parlamentu. "Nie wydaje mi się, by ktoś chciał taką ustawę odrzucić" - podkreślił szef resortu pracy.

Na specjalne dodatki dla emerytów i rencistów rząd ma przeznaczyć miliard czterysta milionów złotych.

Ministrowie mają też omówić między innymi projekty rozporządzenia oraz uchwały dotyczące rządowego programu "Studia dla wybitnych". Program zakłada wsparcie finansowe dla najlepszych studentów, którzy chcą się uczyć na najlepszych uczelniach świata. W latach 2016-2025 miałoby z tego programu skorzystać około 700 studentów. Stypendyści otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania i utrzymania. Dzięki temu z programu będą mogli skorzystać zdolni studenci, niezależnie od poziomu zamożności.