Towarzystwo Ekonomistów Polskich chce, by blisko milion osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych trafiło do pracowniczych programów emerytalnych. Idea nie jest popularna.
Pomysł TEP jest kolejnym mającym na celu zrównanie uprawnień pracowników z osobami zatrudnionymi na śmieciówkach. Od przyszłego roku firmy obowiązkowo będą musiały płacić składki od umów-zleceń. Trybunał Konstytucyjny uznał także, że takie osoby mają prawo się zrzeszać w związkach zawodowych oraz zakładać organizacje związkowe.
Ochrona na starość