Osoby, którym przed 1 maja 2015 r. odmówiono prawa do przeliczenia starej emerytury na kapitałową z powodu pobierania wcześniejszego świadczenia, teraz mogą ponownie złożyć wniosek w tej sprawie.
Reforma emerytalna w 1999 r. wprowadziła podział ubezpieczonych. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. zachowały prawo do ustalania wysokości emerytury na podstawie wcześniej obowiązujących zasad. Tym samym ich świadczenia były liczone z uwzględnieniem tzw. części socjalnej. Aktualnie, tj. od 1 marca 2015 r. do 28 lutego 2016 r., wynosi ona 794 zł (24 proc. z kwoty bazowej 3308,33 zł).
Z kolei emerytury następnych roczników są liczone na podstawie kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS, który jest dzielony przez wskaźnik dalszego trwania życia. Taki podział jest jednak nieopłacalny dla najstarszych ubezpieczonych, którzy dodatkowo pracowali po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. ZUS odmawiał im prawa do korzystnego przeliczenia, ale zainteresowani nie dawali za wygraną. Sprawy o przyznanie emerytury kapitałowej trafiały do sądów, które przyznawały rację zainteresowanym. Teraz te osoby nie będą już musiały przechodzić całej drogi prawnej. A to dzięki temu, że 1 maja br. weszła w życie ustawa z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 552).