Od jakiegoś czasu pojawiają się doniesienia, że przepisy kodeksu spółek handlowych bywają wykorzystywane do obchodzenia przepisów o oskładkowaniu oraz o zatrudnianiu cudzoziemców. Umożliwia to art. 176 par. 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), zgodnie z którym jeśli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, to w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Wspólnik nie podlega wówczas ubezpieczeniu z tytułu wykonywania takich świadczeń, a wynagrodzenie nie podlega oskładkowaniu. W 2020 r. rzecznik małych i średnich przedsiębiorców interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Finansów, wskazując, że wielu przedsiębiorców zatrudnia w ten sposób przede wszystkim Ukraińców, bo nie tylko nie trzeba odprowadzać od wynagrodzenia składek, lecz także nie są wymagane stosowne dokumenty zezwalające na pracę (pisaliśmy o tym: „Spółki ukraińskie ZUS może kwestionować już dziś”, DGP z 20 maja 2021 r.).